Centar za nauku

Stručno i naučno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za oblasti osnovne djelatnosti sprovodi se
preko Centra za nauku za zaposlene Kliničkog centra i drugih javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Država, u skladu sa zakonom.

Kontinuirano usavršavanje ljekara, medicinskih sestara i tehničara i ostalih saradnika predstavlja osnovu za kvalitetno sprovođenje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika. Ovoj djelatnosti pridaje se posebna pažnja u našoj ustanovi, kroz aktivnosti Centra za nauku KC CG.

Oblici stručnog i naučnog usavršavanja su:

1. Poslijediplomsko usavršavanje u struci (specijalizacije i subspecijalizacije)
2. Poslijediplomsko usavršavanje u nauci (doktorske studije)
3. Poslije doktorska usavršavanja
4. Kratkoročna usavršavanja u struci u zemlji i inostranstvu (kursevi,seminari,kongresi,simpozijumi idr.)
5. Naučno istraživački rad na projektima
6. Kontinuirana medicinska edukacija
7. Kontinuirana naučno-istraživačka djelatnost u struci
8. Usavršavanje putem studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu
9. Usavršavanje i obrazovanje zdravstvenih radnika sa srednjom, višom i visokom medicinskom školom

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top