Edukativni seminar: „Sternalni bol“

Ljekarska komora Crne Gore organizuje seminar.

Tema: „Sternalni bol“

Moderator tečaja:
Prim. dr sc. med. Svjetlana Zeković

Program:
1. „Anginozni bol-ishemijska bolest srca“
Prof. dr Aneta Bošković
2. „Diferencijalna dijagnoza bola u grudima“
Prof. dr Ljilja Musić
3. „Bol u grudima kod djece-diferencijalna dijagnoza“
Prim. dr sc. med. Svjetlana Zeković

D i s k u s i j a

Napomena: Seminar će se bodovati u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj medicinskoj dokumentacici.

Mjesto i vrijeme održavanja:
Amfiteatar Instituta za za bolesti djece KCCG
16. 12. 2015. godine (srijeda) sa početkom u 13:30 časova

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top