Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 03/2016), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2015/16. godinu i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore, objavljuje se

I N T E R N I O G L A S

za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Prijava
Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top