KME: AFEREZNI POSTUPCI-TEIORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI U TRANSFUZIOLOŠKOJ SLUŽBI

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Edukacija je namijenjena ljekarima speijalistima transfuziologije i medicinskim tehničarima Organizacionog dijela Podgorica Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore.

AFEREZNI POSTUPCI – TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI U TRANSFUZIOLOŠKOJ SLUŽBI
Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, 14. 12. 2016. godine
Prvi dio – Teoretski principi rada sa davaocima afereznih komponenti
Trajanje Aktivnosti
08:30h –  08:40h Otvaranje seminara
Prim. dr Gordana Rašović
08:40h – 09:30h Uvodno predavanje
Prof. dr sci med Gradimir Bogdanović
09:30h – 10:15h Donorske citafereze
Prof. dr sci. Med. Gradimir Bogdanović
10:15h – 10:35h Kafe pauza
10:35h – 11:20h Donorske trombocitafereze
Prof. dr sci. med. Gradimir Bogdanović
11:20h – 12:05h Multikomponentna donorska citafereza
Prof. dr sci. med. Gradimir Bogdanović
12:05h – 12:35h Komplikacije pri donorskim aferezama
Prof. dr sci. med. Gradimir Bogdanović
12:35h – 13:00h Diskusija
13:00h – 14:30h Pauza za ručak
Drugi dio – Praktična obuka
14:30h – 16:30h Rad na aparatu TRIMA – prikaz i praktičan rad
16:30h – 17:00h Završne napomene i diskusija

 

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top