KME: AFEREZNI POSTUPCI-TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI U TRANSFUZIOLOŠKOJ SLUŽBI (TR4)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Namijenjeno: Sekundarni i tercijarni nivo, medicinski tehničari koji primjenjuju krv i krvne komponente u liječenju pacijenata i medicinski tehničari – transfuzeri.

Prijavljivanje  se vrši do 21. 12. 2016. godine na tel: 069 / 398 – 832

POSTUPAK PRIMJENE KRVNIH KOMPONENTI – SAVREMENE PREPORUKE U VODIČIMA KLINIČKE PRAKSE
Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, 23. 12. 2016. godine
Trajanje Aktivnosti
08:00h- 08:15h Registracija
08:15h -08:30h Predstavljanje učesnika
08:30h- 09:00h Procjena uoči obuke – ulazni test
Postupak primjene krvnih komponenti i neželjene transfuzijske reakcije
 

 

09:00h-09:30h

Aktivnosti u bolničkom odjeljenju
dr Svetlana VučinićPropisivanje hemoterapije
Razgovor sa pacijentom (potreba, korist i rizici primjene krvnih komponenti i alternativna terapija)
Vođenje dokumentacije (indikacije, pisani pristanak…)
Popunjavanje zahtjeva za trebovanje krvi / komponenata krvi
Uzimanje uzorka krvi pacijenta za imunohematološka testiranja
Transport zahtjeva i uzorka do službe za transfuziju
 

 

09:30h-10:15h

Aktivnosti u službi za transfuziju
Dr Svetlana VučinićTestiranje uzorka krvi bolesnika (Ispitivanje kompatibilnosti; Imunološki i klinički značaj krvnih grupa)
Izbor krvne komponente za transfuziju
Vođenje dokumentacije
Priprema finalnih oblika krvnih komponenti
Izdavanje komponenti i rezultata testiranja
10:15h-10:30h Pauza
 

10:30h-11:00h

Transport krvnih komponenti
Dr Svetlana VučinićPravila za transportovanje i čuvanje krvnih komponenti
Pravila za preuzimanje krvnih komponenti iz službe za transfuziju i isporučivanje bolničkom odjeljenju
 

11:00h-12:50h

1.Identifikacija pacijenata prije uzimanja uzorka krvi za pretransfuzijske IH testove;
Obilježavanje epruvete;
2.Popunjavanje zahtjeva za trebovanje krvi/krvne komponente i upoređivanje podataka
 Aktivnosti radne grupe
 

 

12:15h-13:00h

Postupak primjene krvnih komponenti pored bolesničke postelje
Dr Svetlana VučinićProvjera identiteta bolesnika
Provjera preuzete krvne komponente
Postupak primjene krvne komponente
Nadzor nad bolesnikom tokom transfuzije
Vođenje dokumentacije o procesu transfuzije
Registrovanje – preznojavanje, zbrinjavanje i prijava transfuzijskih reakcija
13:00h-14:00h Pauza za ručak
14:00h-14:30h

 

Proces trebovanja krvi
Dr Zoran Jovančević
14:30h- 15:00h

 

„Bedside“ proces transfuzije
Dr Zoran Jovančević
15:00h- 15:30h

 

Prijavljivanje i postupanje u slučaju neželjenih transfuzijskih reakcija
Dr Zoran Jovančević
15:30h-15:45 Pauza
15:45h-16:45h

 

1.Upoređivanje podataka prilikom izdavanja/preuzimanja krvne komponente;
2.Identifikacija pacijenta prije uključivanja krvne komponente i nadzor tokom transfuzije
Aktivnosti radne grupe
16:45h-17:15h Procjena nakon obuke – izlazni test
17:15h-18:00h Evaluacija i zatvaranje obuke – glavni principi, pitanja i odgovori

 

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top