KME: Kurs ultrazvučne dijagnostike u oftalmologiji

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

KURS ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U OFTALMOLOGIJI

VODITELJ KURSA: Doc. dr Igor Petriček (Kabinet za elektrodijagnostiku i ehografiju oka, Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb)

MJESTO: Sala za sastanke KCCG / Kabinet za ultrazvuk 01. 12. 2016. godine

Trajanje Aktivnosti
15:00 –  17:30h Osnovni principi i specifičnosti ultrazvučne dijagnostike u oftalmologiji
17:30 -18:00h Pauza
18:00 – 19:00h Praktični rad sa uređajima
KURS ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U OFTALMOLOGIJI

VODITELJ KURSA: Doc. dr Igor Petriček (Kabinet za elektrodijagnostiku i ehografiju oka, Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb)

MJESTO: Sala za sastanke KCCG / Kabinet za ultrazvuk 02. 12. 2016. godine

Trajanje Aktivnosti
15:00 –  16:00h Ultrazvučna dijagnostika traume oka
16:00 – 16:30h Pauza
16:30 – 19:00h Ultrazvuk oka – praktični rad sa pacijentima

 

KURS ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U OFTALMOLOGIJI

VODITELJ KURSA: Doc. dr Igor Petriček (Kabinet za elektrodijagnostiku i ehografiju oka, Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb)

MJESTO: Sala za sastanke KCCG / Kabinet za ultrazvuk 03. 12. 2016. godine

Trajanje Aktivnosti
09:00 –  10:00h Ultrazvučna dijagnostika tumora oka i orbite
10:00 -12:00h Ultrazvuk oka – praktični rad sa pacijentima
12:00 – 12:45h Pauza
12:45 – 14:15h

 

Rekapitulacija tečaja
Specifičnosti ultrazvučnog nalaza kod pojedinih bolesti oka
Praktičan rad u ultrazvučnoj dijagnostici oka

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top