KME: Uloga primarnog nivoa zdravstvene zaštite u liječenju onkoloških pacijenata (ONK1)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Teme i predevači:
– Uloga izabranog ljekara i specijaliste porodične medicine u palijativnom zbrinjavanju
onkoloških bolesnika
Prim. dr Nada Cicmil-Sarić, KCCG
– Hitna stanja u onkologiji
Prim.dr Jadranka Lakićević, KCCG
– Terapija bola onkološkog bolesnika
Dr Sanja Lekić Strugar, KCCG
– Indikacije za hospitalizaciju onkološkog bolesnika u terminalnoj fazi bolesti
Dr Salmin Salković, KCCG

Kontakt osoba:
Dragana Vojinović
E-mail: dragana.vojinovic@kccg.me.

Mjesto i vrijeme održavanja:
Dom zdravlja Berane
Petak, 17. jun 2016. godine sa početkom u 13:00h

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top