KME: Uloga primarnog nivoa zdravstvene zastite u liječenju onkoloških pacijenata (ONK1)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Teme i predevači:
Uloga izabranog ljekara i specijaliste porodične medicine u palijativnom zbrinjavanju onkoloških bolesnika (Prim. dr Nada Cicmil-Šarić, KCCG)
Hitna stanja u onkologiji (Prim. dr Jadranka Lakićević, KCCG)
Terapija bola onkološkog bolesnika (Dr Nikola Milašević, KCCG)
Indikacije za hospitalizaciju onkološkog bolesnika u terminalnoj fazi bolesti
(Dr Mirjana Djurović, KCCG)

Mjesto i vrijeme održavanja:
Hotel “ Vardar “, Trg od oružja, Stari grad Kotor
09. 09. 2016. godine (petak) sa početkom u 12:00h

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top