KME: Uloga primarnog nivoa zdravstvene zaštite u liječenju onkoloških pacijenata (ONK1)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Teme i predevači:
• Uloga izabranog ljekara i specijaliste porodične medicine u palijativnom zbrinjavanju onkoloških bolesnika.
(Prim. dr Nada Cicmil-Šarić, KCCG)
• Hitna stanja u onkologiji
(Prim. dr Jadranka Lakićević, KCCG)
• Terapija bola onkološkog bolesnika
(Dr Ivana Durutovic, KCCG)
• Indikacije za hospitalizaciju onkološkog bolesnika u terminalnoj fazi bolesti (Dr Salmin Salković, KCCG)

Mjesto i vrijeme održavanja:
Amfiteatar Instituta za bolesti djece KCCG 13. 05. 2016. godine (petak) sa početkom u 13:00 časova

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top