KME: URGENTNA HIRURŠKA STANJA URG2

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja o urgentnim hirurškim stanjima.

Teme i predevači:
Sudskomedicinski aspekt nesavjesnog liječenja urgentih stanja
Prof. dr Dragana Čukić, KCCG

Politrauma – primarno prehospitalno zbrinjavanje i siguran transport
Dr Vladimir Dobričanin, KCCG

Diferencijalna dijagnostika abdominalnog bola
Dr Dimitrije Burzan, KCCG

Urgentna hirurška stanja kod mirnodopskih povreda abdomena
Dr Vesna Mitić Lakušić, KCCG

Menadžment u masovnim nesrećama
Dr Vladimir Dobričanin, KCCG

Mjesto i vrijeme održavanja:
Sala za sastanke KCCG (I sprat)
09. 03. 2016. godine (petak) sa početkom u 13:00 časova

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top