KME: Vaskularna neurohirurgija (NH1)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Satnica Tema Predavač
08.45-09.15 Ulazni test
09.15-09.30 Klinička slika SAH i dijagnostika Dr Boris Đurović, KCCG
09.30-09.45 Neurooftalmološki aspekti intrakranijalnih aneurizmi sa i bez SAH Prim. dr sc. med. Mirjana Oklobdžija,  Beograd
9.30-09.45 Operativno lečenje aneurizmalne SAH Dr Slavko Đurašković, KCCG
09.45-10.00 Komplikacije SAH – vazospazam Dr sc. med. Toplica Milojević, Beograd
10.00-10.15 Intraoperativna ruptura kao komplikacija hirurškog liječenja intrakranijalnih aneurizmi Dr sc med. Novak Lakićević, KCCG
10.15-10.30 Hirurško lečenje kavernoma udruženih sa epilepsijom Doc dr sc. med. Vladimir Baščarević, Beograd
10.30-10.50 Endovaskularni tretman intrakranijalnih aneurizmi i AVM Dr mr sc. med. Ivan Vukašinović,  Beograd
10.50-11.15 Pauza
11.15-11.30 Pre i post proceduralni tretman bolesnika sa intrakranijanom aneurizmom Prof. dr Branko Milaković,  Beograd
11.30-11.45 Nerupturirane intrakranijane aneurizme Prof dr Vaso Antunović, KCCG
11.45-12.00 Mikrohirurški ili endovaskularni tretman intrakranijalnih aneurizmi? Prof dr Ljiljana Vujotić, Beograd
12.00-12.15 Trendovi razvoja vaskularne neurohirurgije Prof dr Miroslav Samardžić, Beogard
12.15-12.30 Principi rane rehabilitacije posle tretmana rupturiranih intrakranijalnih aneurizmi Ass dr mr sc. med. Anđela Milovanović,  Beograd
12.30-12.45 Principi rane rehabilitacije posle tretmana nerupturiranih intrakranijalnih aneurizmi Prim. dr mr sc. med. Tatjana Medić,  Beograd
12.45-13.10 Izlazni test
13.15-13.30 Evaluacija kursa

Mjesto i vrijeme održavanja:
Amfiteatar Instituta za bolesti djece KCCG 13. 06. 2016. godine (ponedeljak) sa početkom u 8:45h

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top