KME: Zdravstvena njega (PRIM2)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

ZDRAVSTVENA NJEGA
Berane, Dom zdravlja, 22. 11. 2016. gododine
Trajanje Aktivnosti
09:00 –  09:20h
Diskusija 10 min.
Komunikacija sa korisnicima
Jadranka Vuković, sms spec.
09:30 -09:50h
Diskusija 10 min.
Sestrinske procedure
Dragica Dobrović, MSc zdr. njege
10:00- 10:20h
Diskusija 10 min.
Prevencija intrahospitalnih infekcija
Mirjana Kaluđerović, sms spec.
10:30 – 10:50h
Diskusija 10 min.
Dekubitalni ulkus kao indikator kvaliteta zdravstvene njege
Nada Rondović, sms spec.
11:00 – 11:30h Kafe pauza
11:30 – 11:50h
Diskusija 10 min.
Vođenje medicinske dokumentacije
Sanja Minić, sms spec.
12:00 – 12:20h
Diskusija 10 min.
Edukacija porodice bolesnika za njegu u kućnim uslovima
Damir Peličić, MSc zdr. njege
12:30 – 12:50h
Diskusija 10 min.
Njega nepokretnog bolesnika
Violeta Klikovac, sms spec.
13:00 – 13:40h Ketering
13:40 – 14:00h
Diskusija 10 min.
Tehnika plasiranja i održavanje urinarnog katetera
Rada Kovačević, vms spec.
14:10 – 14:30h
Diskusija 10 min.
Tehnika plasiranja i održavanje intravenske kanile
Mitar Saveljić, MSc zdr. njege
14:40– 15:00h
Diskusija 10 min.
 Komunikacija u timu
Đurđa Garić, sms spec.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top