KME: Zdravstvena njega (PRIM2)

Ministarstvo zdravlja i Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju predavanja.

Program

Ulazni test znanja 09:00-09:15
Trajanje Aktivnosti
09.15 –  09.35
Diskusija 10 min.
Komunikacija sa korisnicima
Jadranka Vuković, sms spec.
09.45 – 10.05
Diskusija 10 min.
Prevencija intrahospitalnih infekcija
Mirjana Kaluđerović, sms spec.
10.15 – 10.35
Diskusija 10 min
Vođenje medicinske dokumentacije
Sanja Minić, sms spec.
10.45 – 11.05
Diskusija 10 min.
Značaj sestrinskih procedura u zdravstvenoj njezi
Dragica Dobrović, MSc zdr. njege
11.15 – 11.45 Kafe pauza
11.45 – 12.05
Diskusija 10 min.
Edukacija porodice bolesnika za njegu u kućnim uslovima
Damir Peličić, MSc zdr. njege
12.15 – 12.35
Diskusija 10 min.
Njega nepokretnog bolesnika
Violeta Klikovac, sms spec.
12.45 – 13.45 Ručak
13.45 – 14.05
Diskusija 10 min.
NJega stome sa osvrtom  na edukaciju bolesnika
Ana Šćekić, vms
14.15 – 14.35
Diskusija 10 min.
Tehnika plasiranja i održavanje urinarnog katetera
Rada Kovačević, vms spec.
14.45 – 15.05
Diskusija 10 min.
Tehnika plasiranja i održavanje intravenske kanile
Mitar Saveljić, smt spec.
15.15 – 15.35
Diskusija 10 min.
Komunikacija u timu
Đurđa Garić, sms spec.
15.45 -16.00  Izlazni test i zaključci

Mjesto i vrijeme održavanja:
Hotel “Sidro”, Bar
Petak, 21. 10. 2016. godine sa početkom u 09:00h

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top