KONACNA RANG LISTA ZA SPECIJALIZACIJE

Centar za nauku objavljuje konačnu rang listu kandidata po konkursu od 08.04.2016. Posebno zahvaljujemo kandidatima koji su nam u prethodnih 5 dana ukazali na greške u bodovanju, tako da smo iste otklonili i u konačnim rang listama ih obilježili crvenom bojom. Takođe, nalazimo za shodno da Vas uputimo na oznaku * pored godina studija pojedinih kandidata i ista se odnosi na uvaženu godinu studiranja manje po osnovu boravka u okviru TEMPUS projekta, a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom Medicinskog fakuleta i MInistarstva prosvjete. Nakon završenog rangiranja kandidata, Kandidati koji su došli u obzir da dobiju specijalizaciju, su pozvani telefonom i u razgovoru sa Direktorom Centra za nauku se izjasnili o tome da li prihvataju dobijenu specijalizaciju, a što je predstavljalo osnov za konačnu raspodjelu specijalizacija koja se takođe javno objavljuje. Dodjela Odluka kandidatima biće obavljena početkom naredne sedmice, od kada teče rok žalbe Odboru direktora na donijete Odluke. Kandidatima koji su dobili specijalizacije cestitamo, ostale podsjecamo da se novi konkurs za dodjelu većeg broja specijalizacija očekuje već krajem naredne sedmice.

KONACNA RANG LISTA ZA SPECIJALIZACIJE

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top