OBAVJEŠTENJE

Potrebno je da dostavite Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore spisak radova, kao i radove, o postignutim naučnim rezultatima za 2023. godinu, a najkasnije do 1. februara 2024. godine.

Potrebno je dostaviiti podatke o objavljenim naučnim radovima na SCI listi, sa podacima časopisa u kojima su objavljeni, impact factor Q-klasifikacija, recenzijama u časopisima, završenim magistarskim studijima i završenim doktoratima.

Cilj je, da se napravi evaluacija postignutih naučnih rezultata u prethodnoj godini, i da se isti prezentuju, sa ciljem daljeg unapređenja naučnog rada u našoj ustanovi.

Radove dostavljati u pisanoj formi Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore.

 

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top