Ponovljeni interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 03/2016), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2015/16. godinu i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore i Odluke direktora KCCG (br: 03/01-14381 od 03.08. 2016. godine), objavljuje se P O N O V LJ E N I I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Odluka o ponavljanju internog oglasa za odobravanje uze specializacije
Ponovljeni interni oglas za odobrenje užih specijlaizacija za potrebe KCCG
Prijava

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top