Predavanje: Vještine uspotavljanja odnosa, komunikacije i reflektivnog slušanja za zdravstvene radnike i saradnike

Klinika za psihijatriju Klničkog centra Crne Gore (KCCG) ove godine se priključuje inicijativi Instituta za javno zdravlje i doprinosi sadržajima u okviru prvog Festivala mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, koji se održava u periodu od 10. do 20. oktora 2023.godine (@festivalmentalnogzdravljacg) čija je glavna tema EMPATIJA.

Stim u vezi održaće se predavanje koje ima za cilj da zdravstvene radnike i saradnike uputi u osnove vjštine uspostavljanja poštujućih relacija i komunikacije, značaj razvijanja kapaciteta za empatiju, kako bi time mogli da efikasnije olakšaju distres kod pacijenata i podstaknu njihovu asertivnost, te dodatno unaprijede kvalitet usluga koje pružaju kao i kvalitet psihosocijalne podrške pacijentima.

Tema: “Vještine uspotavljanja odnosa, komunikacije i reflektivnog slušanja za zdravstvene radnike i saradnike”

Edukatorke:

dr Tea Dakić
, spec. psihijatrije, mr sc. bioetike, i
dr Aleksandra Ražnatović, spec. psihijatrije, mr sc. med.

Usvajanjem ovih vještina zdravstveni radnci i saradnici mogu da unaprijede ne samo profesionalne, već i lične kapacitete, te time unaprijede kvalitet komunikacije i u okviru svojih organizacija i u široj zajednici, čime se podstiče prosocijalno ponašanje i jačanje duštvene kohezije.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Amfiteatar Instituta za bolesti djece u srijedu, 18. 10. 2023. godine u 13h.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top