Centar za kardiohirurgiju

UPRAVA

Dr Aleksandar Mugoša, VD direktor
Jadranka Vuković, Spec. zdravstvene njege, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Aleksandar Mugoša, VD direktor
Tel.: +382 20 412 528
email:
aleksandar.mugosa@kccg.me

Jadranka Vuković, Spec. zdravstvene njege, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 525
email: 
jadranka.vukovic@kccg.me

Odjeljenje kardiohirurgije – preoperativna priprema/postoperativni tretman i praćenje

Dragana Đurnić, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 525
email: dragana.djurnic@kccg.me

Odjeljenje za preoperativnu pripremu

Dr Ljiljana Ćirković, načelnica
Tel.: +382 20 412 525
email: ljiljana.cirkovic@kccg.me

Odsjek za koronarnu hirurgiju

Dr Marjan Popović, VD načelnik
Tel.: +382 20 412 525
email: 
marjan.popovic@kccg.me

Odsjek za valvularnu hirurgiju

Dr Aleksandar Radović, načelnik
Tel.: +382 20 412 525
email: aleksandar.radovic@kccg.me

Odjeljenje intenzivnog liječenja sa jedinicom anestezije

Tel.: +382 20 412 531

Dr Nataša Rakočević, načelnica
Tel.: +382 20 412 531
email: natasa.rakocevic@kccg.me

Jasmina Manojlović, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 525
email: jasmina.manojlovic@kccg.me

Jedinica za vantjelesni krvotok

Ratko Savović, glavni tehničar
Tel.: +382 20 412 525
email: ratko.savovic@kccg.me

Operaciona sala kardiohirurgije

Smiljljana Vuković, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 525
email: smiljana.vukovic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top