Centar za sudsku medicinu

UPRAVA

Mr sci. med.  dr Ivana Čurović, direktor
E-mail: ivana.curovic@kccg.me

Ratka Prodanović, spec. zdravstvene njege, glavna sestra
E-mail: ratka.prodanovic@kccg.me

Kontakt telefon:+382 20 412 253

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top