Hirurška klinika

UPRAVA KLINIKE

Dr Vladimir Vučeljić,direktor
Mirjana Kaluđerović, VSS, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Vladimir Vučeljić, direktor
Tel.: +382 20 412 357
email: vladimir.vuceljic@kccg.me

Mirjana Kaluđerović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 304
email: mirjana.kaludjerovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 304

KONTAKT:

Prof. dr Ranko Lazović, načelnik
Tel.: +382 20 412 304
email: ranko.lazovic@kccg.me

Ana Šćekić, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 304
email: ana.scekic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 357

KONTAKT:

Dr Branko Čampar, načelnik
Tel.: +382 20 412 357
email: branko.campar@kccg.me

Tijana Ćosović, VSS, glavna sestra
Nataša Dragović, ms, zamjenica glavne sestre
Tel.: +382 20 412 357
email: natasa.dragovic@kccg.me

Odjeljenje za endokrinu hirurgiju

KONTAKT:

Doc. dr Aleksandar Filipović, načelnik
Tel.: +382 20 412 357
email: aleksandar.filipovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 358

KONTAKT:

Jelena Simonović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 358
email: jelena.simonovic@@kccg.me

Odjeljenje za plastičnu hirurgiju

KONTAKT:

Dr Marinko Paunović , načelnik
Tel.: +382 20 412 358
email: marinko.paunovic@kccg.me

Odjeljenje za hirurgiju dojke

KONTAKT:

Mr sc. med. Nebojša Crnogorac, načelnik
Tel.: +382 20 412 357
email: nebojsa.crnogorac@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 329

KONTAKT:

Dr Perica Maraš, načelnik
Tel.: +382 20 412 329
email: perica.maras@kccg.me

Mina Bulatović, mr sc. zdravstvene njege i terapije, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 329
email: mina.bulatovic@kccg.me

Odjeljenje za hirurgiju venskog sistema

KONTAKT:

Dr Goran Batrićević, načelnik
Tel.: +382 20 412 329
email: goran.batricevic@kccg.me

Odjeljenje za hirurgiju arterijskog sistema

KONTAKT:

Prim. mr sc. med. Davor Musić, načelnik
Tel.: +382 20 412 329
email: davor.music@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top