Institut za bolesti djece

Uprava Instituta:

– Dr Velibor Majić, direktor
– Veselinka Tiodorović, Spec.App, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Velibor Majić,  direktor
Tel.: +382 20 412 435
email: : velibor.majic@kccg.me

Veselinka Tiodorović, Spec.App, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 435
email: veselinka.tiodorovic@kccg.me

 

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 745
Tel.: +382 20 412 746

UPRAVA KLINIKE:

Prim. dr Slađana Radulović, mr sc. med., direktorica
email: sladjana.radulovic@kccg.me

Veselinka Tiodorović,Spec.App , glavna sestra
email: veselinka.tiodorovic@kccg.me

ODJELJENJE ZA HEMATOLOGIJU I ONKOLOGIJU SA DNEVNOM BOLNICOM

Dr Maja Kavarić, načelnik
email: maja.kavaric@kccg.me

Snežana Jovanović, Spec. App, glavna sestra
email: snezana.jovanovic@kccg.me

ODJELJENJE ZA KARDIOLOGIJU
KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 745
Tel.: +382 20 412 746

Dr Draško Nikčević, načelnik
email: drasko.nikcevic@kccg.me

ODJELJENJE ZA ENDOKRINOLOGIJU

Biljana Kraljević, Spec.App, glavna sestra
email: biljana kraljevic@kccg.me

ODJELJENJE ZA NEFROLOGIJU SA HEMODIJALIZOM

Prim. dr Snežana Pavićević, mr. sc. med., načelnik
email: snezana.pavicevic@kccg.me

ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU SA EPILEPTOLOGIJOM

Dr Ljiljana Globarević, načelnik
email: ljiljana.globarevic@kccg.me

Radmila Rašović, Spec. App, glavna sestra
email: radmila.rasovic@kccg.me

ODJELJENJE ZA PULMOLOGIJU I ALERGOLOGIJU

Prim. dr Slađana Radulović, mr sc. med., načelnik
email: sladjana.radulovic@kccg.me

ODJELJENJE ZA GASTROENTEROHEPATOLOGIJU

Danijela Vujović, Spec. App, glavna sestra
email: danijela.vujovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 766

UPRAVA KLINIKE:

Dr Arif Bajmak, direktor
Tel.: +382 20 412 739
email: arif.bajmak@kccg.me

Dragica Dedić, Spec. App, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 766
email: dragica.dedic@kccg.me

ODJELJENJE ZA DJEČJU HIRURGIJU

Dr sc. med. Sonja Milašinović, načelnik
email: sonja.milasinovic@kccg.me

Stanka Vukčević, Spec. App, glavna sestra
email: stanka.vukcevic@kccg.me

ODJELJENJE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

Dr Ognjen Jovićević, mr sc. med., načelnik
email: ognjen.jovicevic@kccg.me

Maja Mijatović, dipl. med. sestra, glavna sestra
email: maja.mijatovic@kccg.me

ODJELJENJE ZA OFTALMOLOGIJU

Dr Nataša Pojužina, načelnik
email: natasa.pojuzina@kccg.me

Dušica Korać, Spec. App, glavna sestra
email: dusica.korac@kccg.me

ODJELJENJE ZA DJEČIJU UROLOGIJU

Dr Irena Marić, načelnik
email: irena.maric@kccg.me

OPERACIONI BLOK

Dr Muhedin Kadić, načelnik
Tel.: +382 20 412 735
email: muhedin.kadic@kccg.me

KONTAKT:

Ljekarska soba
Tel.: +382 20 412 469

Dr Dagan Račić, načelnik
email: dragan.racic@kccg.me

Ljiljana Kaluđerović, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 737
email: ljiljana.kaludjerovic@kccg.me

Zorica Tripković, odgovorna sestra za Intenzivnu njegu
Tel.: +382 20 412 767
email: zorica.tripkovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 372

UPRAVA

Dr Olja Manđarelo, načelnik
Anita Jakovljević, viši lab. tehničar, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Olja Manđarelo, načelnik
email: olja.mandjarelo@kccg.me

Anita Jakovljević, viši lab. tehničar, glavna sestra
email: anita.jakovljevic@kccg.me

KONTAKT:

Dr Zorka Ilić, VD načelnica
Tel.: +382 20 412 757
email:zorka.ilickccg.me

Nevena Stamatović, ms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 757
email: nevena.stamatovic@kccg.me

Odjeljenje za radiološku dijagnostiku pruža sledeće usluge:

– Ultrazvuk (UZV) abdomena, urotrakta, kukova i mekih tkiva
– Dopler krvnih sudova
– Konvencionalna RTG dijagnostika
– Pasaža gastrointestinalnog trakta, irigografija
– Intravenska urografija, MUCG, invertogram, fistulografija
– CT pregledi
– MR pregledi

KABINETI:

Kabinet za ultrazvucnu dijagnostiku
Tel. : +382 20 412 748
Kabinet za radiološku dijagnostiku
Tel. : +382 20 412 757
Kabinet za CT dijagnostiku
Tel. : +382 20 412 758
Kabinet za NMR dijagnostiku
Tel. : +382 20 412 761

Dr Maša Raonič, načelnica
Tel.: +382 20 412 764
email:masa.raonic@kccg.me

Snežana Peruničić, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 765
email:snezana.perunicic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 752

Doc. prim. dr Lidija Banjac, načelnica
Tel.: +382 20 412 754
E-mail: lidija.banjac@kccg.me

 

Stana Čurović, Spec. App., glavna sestra
Tel.: +382 20 412 751
E-mail: stana.curovic@kccg.me

KONTAKT:

Ul. Princeze Ksenije br 6, Podgorica
Tel: +382 69 342 544

Dr Ivan Krgović, direktor
ivan.krgovic@kccg.me

Mirjana Ralević-Vukmirović, VSS, glavna sestra
mirjana.ralevic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top