Interna klinika

UPRAVA KLINIKE

dr Đorđije Krnjević, direktor
Sanja Minić, Spec. sms, glavna sestra

KONTAKT:

dr Đorđije Krnjević, direktor
Tel.: +382 20 412 387;
email: djordjije.krnjevic@kccg.me

Sanja Minić, Spec. sms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 381
email:sanja.minic@kccg.m

KONTAKT:

Dr Olivera Bošković, načelnik
Tel.: +382 20 412 397
email: olivera.boskovic@kccg.me

Sanja Janković, ms, v. d. glavna sestra
Tel.: +382 20 412 397
email: sanja.bulatovic@kccg.me

KONTAKT:

Dr Vesko Vujičić, načelnik
Tel.: +382 20 412 461
email: vesko.vujicic@kccg.me

Vukica Vojinović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 426
email: vukica.vojinovic@kccg.me

Odjeljenje za hematologiju

Dr Enisa Žarić, načelnica
Tel.: +382 20 412 461
email: enisa.zaric@kccg.me

Marijana Bakić, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 462
email: marijana.bakic@kccg.me

Intenzivna jedinica sa poluintenzivnom njegom

Mirnesa Mulić, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 427
email: mirnesa.mulic@kccg.me

Odjeljenje za hemostazu i trombozu

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 462

Dnevna bolnica

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 428

Aida Cikotić, VSS, odgovorna sestra
email: aida.zaric@kccg.me

KONTAKT:

Dr Olivera Sekulić, načelnik
Tel.: +382 20 412 380
email: olivera.sekulic@kccg.me

Jovana Đuričić, VMS, V.D. glavna sestra
Tel.: +382 20 412 382
email: jovana.djuricic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 385

KONTAKT:

Dr Ana Bulatović, mr sci. med., načelnica
Tel.: +382 20 412 477
email: ana.bulatovic@kccg.me

Marina Popović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 477
email: marina.popovic@kccg.me

KONTAKT:

Dr Vladimir Jovanović, načelnik
Tel.: +382 20 412 469
email: vladimir.jovanovic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top