Klinika za kardiologiju

 

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 386

Dr Dijana Asanović, VD
direktorica
Tel.: +382 20 241 218
Email: 
dijana.asanovic@kccg.me

Jelena Mašković, Spec.
zdravstvene njege, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 396
Email: 
jelena.maskovic@kccg.me

Dr Nikola Pavlović, načelnik
Tel: +382 20 412 258
Email:
nikola.pavlovic@kccg.me

Glavna sestra

Mićović Andrijana, Spec. zdravstvene njege, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 396
Email: 
andrijana.micovic@kccg.me

Intenzivna jedinica kardiologije

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 258

Mr sc. med.  Nebojša Bulatović, načelnik
Tel.: +382 20 412 258
email: 
nebojsa.bulatovic@kccg.me

Armina Haverić VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 258
email:
armina.haveric@kccg.me

Odjeljenje za kardiologiju

Dr Aleksandra Boljević, načelnik
Tel.: +382 20 412 238
email: 
aleksandra.boljevic@kccg.me

Ćeranić Jelica, Master strukovna sestra, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 238
email: 
jelica.ceranic@kccg.me

Odjeljenje poluintenzivne njege

Dr Dijana Asanović, načelnica
Tel.: +382 20 412 386
email: 
dijana.asanovic@kccg.me

Sanja Vlaović, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 386
email: 
sanja.vlaovic@kccg.me

Odjeljenje za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca

Dr sc. med. Mihailo Vukmirović, načelnik
Tel.: +382 20 412 310
email: 
mihailo.vukmirovic@kccg.me

Enes Vatić, SMS, BApp, glavni tehničar
Tel.: +382 20 412 310
email: 
enes.vatic@kccg.me

Centar za interventnu kardiologiju

Dr Siniša Dragnić, načelnik
Tel.: +382 20 412 624
email: 
sinisa.dragnic@kccg.me

Jelena Obradović, Spec. App, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 624
email: 
jelena.obradovic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top