UPRAVA KLINIKE

Dr Predrag Kavarić , direktor
Mr zdr. njege Andrijana Ralević, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Predrag Kavarić , direktor
Tel.: +382 20 412 535
email:predrag.kavaric@kccg.me

Mr zdr. njege Andrijana Ralević, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 535
email: andrijana.ralevic@kccg.me

 
AMBULANTA ZA MFH
069 338 031

Dr Vladimir Popović, načelnik
email: vladimir.popovic@kccg.me

Dr. sci. med Tanja Boljević, načelnik
email: tanja.boljevic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top