Klinika za nefrologiju

UPRAVA KLINIKE 

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 399

Dr Elvir Mučić, direktor
Email: 
elvir.mucic@kccg.me

Radmila Bracanović, VSS, glavna sestra
Email: 
radmila.bracanovic@kccg.me

 

Dr Batrić Babović, načelnik
Email: batric.babovic@kccg.me

Ivana Marković, VSS, glavna sestra
Email: ivana.markovic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 465

Prim. dr Branka Gledović, načelnik
Email: branka.gledovic@kccg.me

Rolović Bojana, VSS, VD glavna sestra
Email: bojana.rolovic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top