Klinika za očne bolesti

UPRAVA KLINIKE

Dr Jelena Radojičić, direktorica
Danijela Bulatović, SSMS, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Jelena Radojičić, direktor
Tel.: +382 20 245 221
email: jelena.radojicic@kccg.me

Danijela Bulatović, SSMS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 550
email: danijela.bulatovic@kccg.me

KONTAKT: +382 20 412 551
Dr Biljana Stijović, načelnica

e-mail: biljana.stijovic@kccg.me

Milica Jelić, VMS, glavna sestra
e-mail: milica.jelic@kccg.me

KONTAKT: +382 20 412 551

Dr Haris Kujundžić, načelnik
email: haris.kujundzic@kccg.me

Ivana Đurović, SMS, Glavna sestra
e-mail:  ivana.djurovic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top