Klinika za ortopediju i traumatologiju

UPRAVA KLINIKE
KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 334

Dr Aleksandar Jušković, VD direktor
Miranda Musić, VSS, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Aleksandar Jušković, VD direktor
Tel: +382 20 412 545
email: aleksandar.juskovic@kccg.me

Miranda Musić, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 552
email: miranda.music@kccg.me

KONTAKT:

Dr Džihad Pepić, načelnik
Tel.: +382 20 412 622
email: dzihad.pepic@kccg.me

Danijela Rašović, Spec. sms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 261
email: danijela.rasovic@kccg.me

KONTAKT:

dr Aleksandar Jušković, načelnik
Tel.: +382 20 412 622
email: aleksandar.juskovic@kccg.me

Violeta Klikovac, Spec. sms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 261
email: violeta.klikovac@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top