Klinika za psihijatriju

UPRAVA KLINIKE
KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 269

Dr Aleksandra Ražnatović, mr sci. med., direktor
Đurđa Garić, Spec. sms, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Aleksandra Ražnatović, mr sci. med., direktor
email: aleksandra.raznatovic@kccg.me

Đurđa Garić, Spec. sms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 475
email: djurdja.garic@kccg.me

Dr Aleksandar Babović, načelnik
email: aleksandar.babovic@kccg.me

Igor Madžarović, mr sc. zdravstvene njege i terapije, glavni tehničar
Tel.: +382 20 412 269
email: igor.madzarovic@kccg.me

Dr Željko Golubović, mr sc. med., načelnik
email: zeljko.golubovic@kccg.me

Dr Senad Kalač, načelnik
email: senad.kalac@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 20 412 269

Dr Tea Dakić, načelnica
email: tea.dakic@kccg.me

Marija Leposavić, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 269
email: marija.leposavic@kccg.me

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top