Urgentni centar

UPRAVA

Dr Nebojša Brnović, direktor
Mitar Saveljić, glavni medicinski tehnničar


Kontakt:
Dr Nebojša Brnović, direktor
Tel.: +382 20 412 267
mail. nebojsa.brnovic@kccg.me

 

Urgenti centar je jedno od najopterećenijih i najstresnijih radnih mjesta u Kliničkom centru Crne Gore. Obim i sadržaj djelatnosti u UC u stalnom je porastu i odavno prevazilazi prostor u kome se nalazi.

Broj pacijenata kojima je pružena zdravstvena usluga preko Urgentnog centra u odnosu na prethodne godnine u povećanju je više od 250%. Primjera rad u 2005. godini preko Urgentnog centra pregledano je i zbrinuto oko 23.000 pacijenata, dok danas taj broj prelazi 68.000 pacijenata, odnosno preko 200 za 24 sata. Svi ovi pregledi i intervencije ostvareni su u istom prostoru u kome je prije više od 35 godina bila smještena Hitna služba tadašnje Pdgorice.

Iako administrativne procedure podrazumijevaju da se u Urgentni centar dolazi isključivo sa uputom od izabranog ljekara ili ljekara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dostupnost ovog segmenta pacijentima je potpuna. Vrata naše ustanove otvorena su za sve koji nam se obrate preko Urgentog centra, iako preko 40% pacijenata dolazi bez uputa.

U postojećim prostornim kapacitetima Urgentni centar je prepoznat kao usko grlo u funkcionalnosti Kliničkog centra, stoga je menadžment preduzeo niz aktivnosti u cilju unapređenja uslova i kvaliteta rada u ovoj organizacionoj jedinici naše ustanove.

Aktivnosti adaptacije postojećih prostora Urgentnog centra sprovedene tokom 2008. godine, čime je prostor proširen za skoro trećinu do tada raspoloživih kapaciteta i dalje ne zadovalja potrebe naših pacijenata. Tada je racionalnom prenamjenom i adaptacijom Odjeljenja za prijem i otpust, redizajniran ovaj segment, a u preostalom prostoru obezbijeen novi funkcionalniji prostor za Urgentni centar, namijenjen pacijentima sa kompleksnim poremećajima zdravlja.

Danas se, umjesto u dosadašnju „sobu za opservaciju“ od 20m2, koja se nalazila između dva hodnika, bez prirodnog svijetla i ventilacije, urgentni pacijenti primaju i zbrinjavaju u adekvatnom prostoru, opremljenom za dijagnostiku, terapiju i praćenje u toku boravka u Urgentnom centru. U prostoru od oko 100m2 primaju se pacijenti sa kompleksnim poremećajima zdravlja, koji zahtijevaju hitno zbrinjavanje, multidisciplinarni pristup, složenu dijagnostiku i intenzivan nadzor i terapiju.

Zahvaljujući instalaciji medicinskih gasova ovim je prostor Urgentnog centra osposobljen za liječenje najkomleksnijih hitnih pacijenata, uključujući i mogućnost priključivanja na apatate za atreficijelnu podršku disanja od samog ulaska u Klinički centar.

Urgentni centar osnovan je 1991. godine kao Urgentni blok, odnosno, Odjeljenje u sklopu nekadašnjeg Kliničko-bolničkog centra.

U Urgentnom centru ordiniraju specijalisti svih medicinskih profila, a takođe je i mjesto za edukaciju mladih kadrova. U Centru je zaposleno 9 ljekara specijalista opšte hirurgije, urgente i interne medicine, kao i 57 medicinske sestre – tehničara, transportna radnika i higijeničarke.
Urgentni centar opremljen je modernom računarskom opremom koja je iskorišćena za unapređenje administrtivnih poslova. Takođe, postavljena je i baza podataka koja omogućava bolji uvid u demografsko-administrativno-medicinske podatke pacijenata.

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top