Kontakt

ADRESA:

Klinički Centar Crne Gore
Ljubljanska bb,
81000 Podgorica, CRNA GORA

TELEFONSKA CENTRALA

Tel: +382 20 412 412

URGENTNI CENTAR

Tel.: +382 20 412 267

DIREKTOR

Dr Aleksandar Radović
Tel: +382 20 243 726
email: aleksandar.radovic@kccg.me

MEDICINSKI DIREKTOR

Dr Đorđije Krnjević
Tel: +382 20 243 726
email: djordjije.krnjevic@kccg.me

DIREKTOR CENTRA ZA NAUKU

Prof. dr Ljljana Vučković, direktorica
Tel: +382 020 412 573
E-mail: ljiljana.vuckovic@kccg.me

POMOĆNIK DIREKTORA ZA KONTROLU PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA
Mr sci. med. dr Ivana Čurović
E-mail: ivana.curovic@kccg.me
 
GLAVNA SESTRA

Ivana Popović
email: ivana.popovic1@kccg.me

POMOCNK DIREKTORA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Dipl. ecc. Julija Pupovac
Tel:+382 020 241 189
Email: julija.pupovac@kccg.me

POMOCNIK DIREKTORA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Dipl. pravnik, Pavle Dragović
email: pavle.dragovic@kccg.me

POMOCNIK DIREKTORA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Dipl. ing. Aleksandar Arsović
email: aleksandar.arsovic@kccg.me

POMOCNIK DIREKTORA ZA INŽENJERING I ODRŽAVANJE OPREME

Dipl. ing. Mirko Miranović
email: mirko.miranovic@kccg.me

SEKRETARICA

Maja Marijana Bešović
Tel: +382 20 243 726
email: maja.besovic@kccg.me

POSLOVNI SEKRETAR

Irena Nišavić
Tel: +382 20 243 726
email: irena.nisavic@kccg.me

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Tel: +382 020 241 897
email: pr@kccg.me

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

E-mail: zpp@kccg.me
Tel.: +382 69 290 011
svakog radnog dana od 7 – 15 h
Scroll to Top