Lista čekanja

Na osnovu čl.2 i čl.4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (SL.list CG br.79/2008 i 70/2009), podaci o ličnosti, se mogu obradjivati uz prethodno pribavljenu saglasnost ili u obliku koji ne otkriva identitet lica.

Liste čekanja generišu Klinike/ Centri za koje se odnose.

Osnov za izradu lista čekanja je datum odluke stručnog tijela.

Lista čekanja sadrži: redne brojeve sa šiframa pacijenata.

Pacijenti koji žele da prate svoje kretanje kroz listu, treba da se jave glavnoj sestri/tehničaru koji ce im uz dokaz o identitetu, predati njihovu šifru.

Šifre se mogu dobiti ličnim dolaskom pacijenta ili nekog od članova uže porodice, sa ličnom kartom pacijenta. Šifre se ne mogu dobiti putem telefona, mail-a ili putem trećih lica.

Sve liste su orjentacione i podložne promjenama, i zavise od stručne procjene ljekara ili stručnog tijela Klinike/Centra o potrebi za vanrednim obavljanjem hitne intervencije (zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta ili njegove životne ugroženosti).

Liste čekanja za MAJ 2024. godine

Klinika za onkologiju i radioterapiju

– Ambulantni pacijenti

– Hospitalni pacijenti

– Palijativno zracenje – Ambulanta

– Palijativno zracenje – Stacionar

– Zračenje dojke – ambulanta

– Zračenje dojke – stacionar

Odjeljenje nuklearne medicine

– 3F scintigrafija
– Dinamska scintigrafija bubrega
– ŠTITASTE ŽLIJEZDE
– Scintigrafija pljuvačnih žlijezda
– Scintigrafija pluća

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top