Lista čekanja

Na osnovu čl.2 i čl.4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (SL.list CG br.79/2008 i 70/2009), podaci o ličnosti, se mogu obradjivati uz prethodno pribavljenu saglasnost ili u obliku koji ne otkriva identitet lica.

Liste čekanja generišu Klinike/ Centri za koje se odnose.

Osnov za izradu lista čekanja je datum odluke stručnog tijela.

Lista čekanja sadrži: redne brojeve sa šiframa pacijenata.

Pacijenti koji žele da prate svoje kretanje kroz listu, treba da se jave glavnoj sestri/tehničaru koji ce im uz dokaz o identitetu, predati njihovu šifru.

Šifre se mogu dobiti ličnim dolaskom pacijenta ili nekog od članova uže porodice, sa ličnom kartom pacijenta. Šifre se ne mogu dobiti putem telefona, mail-a ili putem trećih lica.

Sve liste su orjentacione i podložne promjenama, i zavise od stručne procjene ljekara ili stručnog tijela Klinike/Centra o potrebi za vanrednim obavljanjem hitne intervencije (zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta ili njegove životne ugroženosti).

 

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top