Poliklinika

ZAKAZIVANJE SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA I DIJAGNOSTIČKIH PROCEDURA

U januaru 2017. godine počeo je sa realizacijom projekat Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u svim crnogorskim javnim zdravstvenim ustanovama. Uvođenjem IZIS-a promijenjen je način zakazivanja pregleda i dijagnsotičkih procedura u Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

KCCG je najopterećenija zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj se pružaju usluge osiguranicima na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. U Poliklinici KCCG godišnje se obavi preko 1.500 000 zdravstvenih usluga.

Prve preglede za pacijente u Poliklinici, kao sekundarnom nivou za opštine Podgoricu, Danilovgrad, Kolašin i Tuzi, i tercijarnom nivou za sve crnogorske osiguranike, zakazuje elektronskim putem izabrani ljekar sa primarnog nivoa.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno urađenom neophodnom dijagnostičkom obradom, koja je definisana za svaku odgovarajuću specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje ordinirajući ljekar nakon obavljenog prvog pregleda. U slučajevima kada specijalista ili uži specijalsita KCCG predloži dodatnu dijagnostiku ili konsultativne preglede, kontrolni pregled, nakon pribavljene dodatne medicinske dokumentacije, zakazuje izabrani ljekar na primarnom nivou zdarvstvene zaštite.

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top