Poliklinika Instituta za bolesti djece

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 714

Dr Branko Lutovac, načelnik
email: : branko.lutovac@kccg.me

Katarina Dragojević, VSS, glavna sestra
email: : katarina.dragojevic@kccg.me

LOKACIJA:

Prizemlje

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 700

RADNO VRIJEME:

Utorak i četvrtak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 715

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 715

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 715

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – četvrtak od 8h do 10h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 715

RADNO VRIJEME:

Utorak od 10h do 13h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 704

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – četvrtak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 712

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – četvrtak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 706
+382 20 412 707

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 706
+382 20 412 707

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 709

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 700

RADNO VRIJEME:

Utorak i srijeda od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 700

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – četvrtak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 700

RADNO VRIJEME:

Petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prizemlje

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 725

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prizemlje

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 725

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak i srijeda od 15h do 20h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prizemlje

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 726

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 720

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 720

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prizemlje

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 725

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h
Utorak i srijeda od 15h do 20h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prizemlje

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 737

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Prvi sprat

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 729

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak i utorak od 7h do 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top