Poliklinika Instituta za bolesti djece

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 714

Katarina Dragojević, VSS, glavna sestra
email: : katarina.dragojevic@kccg.me

KONZILIJUMI  INSTITUTA ZA BOLESTI DJECE

NAZIV KONZILIJUMA

KONTAKT

Vrijeme održavanja konzilijuma

Konzilijum pedijatara

konzilijumpedijatara@kccg.me

020 412-219


Svake srijede

Konzilijum za upućivanje u inostranstvo do 18 godina

konzzainostrando18g@kccg.me

020 412-219


Svake srijede

Konzilijum za hormon rasta

konzzahormonrasta@kccg.me

020 412 704


Svake srijede

Konzilijum za insulinske pumpe

konzzainsulinpumpe@kccg.me

020 412 704


Jednom mjesečno (srijeda)

Konzilijum za imunoprofilaksu

konz.imunoprofilaksu@kccg.me

020 412-219


Prva srijeda u mjesecu

Konzilijum dječijih hirurga

konzdjecijihhirurga@kccg.me

020 412 725


Svake srijede

Konzilijum dječijih otorinolaringologa

konzdjotorinolaringo@kccg.me

020 412 725


Svake srijede

Konzilijum dječijih urologa

konzdjecijihurologa@kccg.me

020 412 725


Svake srijede

Konzilijum dječijih ortopeda

konzdjecijihortopeda@kccg.me

020 412 725

 

Svake srijede

Konzilijum dječijih oftalmologa

konzdjoftalmologa@kccg.me

020 412 720


Svake srijede

Konzilijum za kohlearni implant

konzkohlearniimplant@kccg.me

020 412 726


Jednom mjesečno (srijedom)

Konzilijum pedijatara za solidne tumore

konzpedsolidnetumore@kccg.me

020 412-219


Svakog drugog utorka

Konziliju za dječiju neurologiju i psihijatriju

konzzadjneurolipsih@kccg.me

020 412-219


Svakog drugog utorka

Konzilijum za upućivanje na rehabilitaciju

konzzarehabilitaciju@kccg.me

020 412-219


Svakog četvrtka

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog pedijatra za Konzilijum; 
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum; 
3. ostala medicinska dokumentacija. 

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 10 h lično ili putem e-maila (za osiguranike van Podgorice). 

Preuzimanje dokumentacije je istog dana poslije 15 h. Za osiguranike van Podgorice dokumentacija se dostavlja e-mailom istog dana.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 700.

Ljekari ordiniraju od 8 h  do 14 h:

Utorak: dr Darja Ljubić
Četvrtak: dr Maja Kavarić

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 715.

Ljekari ordiniraju od 8 h  do  14 h.

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Mina Rudanović Popović
                   (ambulanta br. 2):  prof. dr Vesna Miranović
Utorak (ambulanta br. 1): dr Zdenka Inić
Srijeda (ambulanta br. 1): dr Draško Nikčević
            (ambulanta br. 2): prof. dr Vesna Miranović
Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Zdenka Inić i prof.
              (ambulanta br. 2):  dr Mina Rudanović Popović
Petak (ambulanta br. 1): dr Draško Nikčević

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 715.

Postavljanje aparata je ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 8 h do 9 h.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat).

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 715.

Dr Draško Nikčević ordinira utorkom od 10 h do 13 h.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 704.

Ljekari ordiniraju od 8 h  do 14 h.

Utorak (ambulanta br. 1): dr Nataša Čurović Popović
           (ambulanta br. 2): dr Jelena Jovović

Srijeda (ambulanta br. 1): dr Nataša Čurović Popović
            (ambulanta br. 2):  dr Lidija Rakočević, mr sc. med.
Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Maja Raičević
Petak (ambulanta br. 1): dr Lidija Rakočević, mr sc. med.

 

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 700.

Ljekari ordiniraju od 8 h  do 14 h.

Ponedjeljak: prim. dr Snežana Pavićević, mr sc. med.
Utorak: dr Dragana Zobić Majić
Srijeda: dr Dragana Zobić Majić
Četvrtak: prim. dr Snežana Pavićević, mr sc. med.
Petak: dr Branko Lutovac

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 706 i +382 20 412 707.

Ljekari ordiniraju od 8 h  do 14 h.

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Nelica Ivanović Radović
                  
(ambulanta br. 2): mr sc. med. dr Dragana Dragaš
                  
(ambulanta br. 3): dr Mina Rakočević
Utorak (ambulanta br. 1): dr Ljiljana Globarević
Srijeda (ambulanta br. 1): dr Nelica Ivanović Radović, mr sc. med.
Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Ljiljana Globarević
             
(ambulanta br. 2):
Petak (ambulanta br. 1): 

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 706 i +382 20 412 707

EEG snimanje se obavlja svakog radnog dana od 8 h  do 14 h.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 709.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h.

Ponedjeljak: dr Tomo Plamenac
Utorak: dr Tanja Filipović, mr sc. med.
Srijeda: dr Tanja Filipović
Četvrtak (ambulanta br. 1): prim. dr Slađana Radulović, mr sc. med.
             
(ambulanta br. 2): dr Tomao Plamenac
Petak: dr Velibor Bulatović

Polinika IBD-a (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 700.

Dr Tamara Živković ordinira srijedom od 8 h do 14 h.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 700.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h.

Utorak: dr Lidija Poček
Srijeda: dr Lidija Poček
Petak: dr Milica Gazivoda

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 700.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h.

Ponedjeljak: dr Dušanka Novosel
Srijeda: dr Veselinka Đurišić
Četvrtak: dr Dušanka Novosel

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 725.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h.

Ponedjeljak: dr Arif Bajmak i dr Marija Kolinović
Utorak: dr Irena Marić
Srijeda (ambulanta br. 1): mr sc. med. dr Đorđe Suhih
            (ambulanta br. 2): dr Saša Radović
Četvrtak: dr sc. med. Sonja Milašinović
Petak: dr Velibor Majić

Dječija urološka ambulanta

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 725.

Ljekari ordiniraju od 15 h do 20 h.

Ponedjeljak: dr Saša Radović, mr sc. med.
Utorak: dr Irena Marić

 

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 726.

Ljekari ordiniraju od 8 h  do 14 h.

Ponedjeljak: dr Milena Pupović
Utorak: dr Muhedin Kadić
Srijeda: dr Ognjen Jovićević, mr sc. med.
Četvrtak: dr Danilo Pot
Petak: dr Muhedin Kadić

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 720.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h.

Utorak (ambulanta br. 1): dr Željko Maraš
Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Nataša Pojužina
             
(ambulanta br. 2): dr Nina Milošević Stojanović
Petak (ambulanta br. 1): dr Nina Milošević Stojanović

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 720.

Defektolozi obavljaju vježbe svakog radnog dana od 8 h do 14 h.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 725.

Utorak: dr Darko Nišavić ili dr Toma Nišavić ordiniraju od 8 h do 14 h
Četvrtak: dr Darko Nišavić ili dr Toma Nišavić ordiniraju od 8 h do 14 h
Petak: dr sc. med. Sonja Milašinović ordinira od 15 h do 20 h

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 725.

Srijeda i četvrtak od 15 h do 20 h ordiniraju dr Darko Nišavić ili dr Toma Nišavić

Petak od 8 h do 14 h ordiniraju dr Darko Nišavić ili dr Toma Nišavić

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 725.

Ljekari ordiniraju od 15 h do 17 h prema mjesečnom rasporedu.

LOKACIJA

Poliklinika IBD (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 729.

Dr Milena Adžić ordinira ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 8 h do 14 h.

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top