Poliklinika Instituta za onkologiju

Poliklinika Instituta za onkologiju – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 12 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 214.

Ljekari ordiniraju od 7 h do 14 h:

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Sanja Lekić
                  
(ambulanta br. 2): dr Milan Sorat
                  
(ambulanta br. 3): prim. dr Nada Cicmil Sarić
Utorak: (ambulanta br. 1): prim dr Jadranka Lakićević
           
(ambulanta br. 2): prof. dr Vladimir Todorović
           
(ambulanta br. 3): dr Nevenka Lukovac Janjić
Srijeda: (ambulanta br. 1): dr Nikola Milašević
            
(ambulanta br. 2): dr Milan Sorat
            
(ambulanta br. 3): prim. dr Nada Cicmil Sarić
            
(ambulanta br. 4): dr sc. med. Aleksandar Čelebić
Četvrtak: (ambulanta br. 1): prof. dr Vladimir Todorović
              
(ambulanta br. 2): prim. dr Jadranka Lakićević
             
(ambulanta br. 3): dr Sanja Lekić
Petak: (ambulanta br. 1): dr Nikola Milašević
            
(ambulanta br. 2): dr Nada Bajić
            
(ambulanta br. 3): dr Nevenka Lukovac Janjić
            
(ambulanta br. 4): dr sc. med. Aleksandar Čelebić

Poliklinika Instituta za onkologiju – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 12 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 214

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h:

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Zdenka Mrdak
                   (ambulanta br. 2): dr Salmin Salković

Utorak: (ambulanta br. 1): dr Svetlana Ćorsović
            (ambulanta br. 2): dr Salmin Salković

Srijeda: (ambulanta br. 1): dr Gordana Ristić Bašović
             (ambulanta br. 2): dr Vanja Karađinović

Četvrtak: (ambulanta br. 1): dr Mersid Ćorović
               (ambulanta br. 2): dr Ana Mrvošević

Petak: (ambulanta br. 1): dr Dragana Ognjenović
           (ambulanta br. 2): prema mjesečnom rasporedu

Zgrada stare Onkologije – Institut za onkologiju

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 10 h do 13 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 491 / +382 20 412 490.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 13 h:

Ponedjeljak: dr. sc. med Ljiljana Bojić, dr Slavica Novosel i dr Dejan Dragašević ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

Petak: dr Dejan Dragašević

 

Ambulanta NM za štitaštu i paraštitaste žlijezde

Zgrada stare Onkologije – Institut za onkologiju

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 10 h do 13 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 491 / +382 20 412 490.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 13 h:

Utorak: dr sc. med Ljiljana Bojić

Srijeda: dr Slavica Novosel

Četvrtak: dr sc. med Ljiljana Bojić i dr Slavica Novosel ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

Konzilijum za maligne tumore dojke

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Ponedjeljkom i petkom Konzilijum se održava u 10 h.
Preoperativni i postoperativni  Konzilijum se održava srijedom u 15 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.


Konzilijum za tumore mozga

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog ponedjeljka u 11 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum,
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Ginekološko-onkološki konzilijum

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog ponedjeljka u 15 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za tumore kože i mekih tkiva

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog utorka u 9 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za tumore glave i vrata

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog utorka u 12 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za maligne tumore digestivnog trakta

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog utorka u 15 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za limfoproliferativne bolesti

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svake srijede u 10 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za sarkome i primarno nepoznatu lokalizaciju

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog četvrtka u 10 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za PET CT 

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog četvrtka u 12 h.

Dokumentacija se predaje na centralnom pultu Instituta za onkologiju radnim danima od 8 h do 14 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu nije obavezno.

Urološko – onkološki konzilijum

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog četvrtka u 15 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno

priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za endokrine tumore

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava svakog petka u 9 h.

Dokumentacija se predaje jedan sat prije početka rada Konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za stereotaksu

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za onkologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 208 i +382 20 412 214.

Konzilijum se održava petkom prema unaprijed zakazanom terminu u 12 h.

Dokumentacija se predaje na centralnom pultu Instituta za onkologiju radnim danima od 8 h do 14 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Patohistološki nalazi;
4. Ostala medicinska dokumentacija (ukoliko je rađeno priložiti labaratorijske analize, tumor makrere, izvještaji učinjenih radioloških pretraga i otpusnu listu u slučaju hospitalnog liječenja).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top