Poliklinika KCCG

UPRAVA

Dr Rifat Međedović, direktor
Ratka Vujović, VSS, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Rifat Međedović, direktor
Tel.: +382 20 412 373
email: rifat.medjedovic@kccg.me

Ratka Vujović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 373
email: ratka.vujovic@kccg.me

INFO PULT:

Tel: +382 20 412 495
email: zakazivanje.amb@kccg.meNAPOMENA: Novi termini u dopunskom radu se otvaraju krajem tekućeg za naredni mjesec za ambulante u kojim nema termina u redovnom radu.

 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA NEUROLOGIJU

Opšti neurološki konzilijum

Konzilijum se održava  svake srijede od  12 h do 13 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 273.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za neurologiju (prizemlje)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 11 h.

Potrebna dokumentacija:

 1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,
 2. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 3. Ostala medicinska dokumentacija.

Ukoliko zdravstveno stanje pacijenta dozvoljava potrebno je njegovo prisustvo Konzilijumu.

Konzilijum za imunomodulatornu terapiju

Konzilijum se održava  svake srijede od  15 h do 20 h. 

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 650

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za neurologiju (prizemlje)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 14h.

Potrebna dokumentacija:

 1.  Uput od izabranog doktora za konzilijum,
 2. Izvještaj neurologa koji je predložio konzilijum,
 3. Laboratorijske analize,
 4. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijenta Konzilijumu.

Konzilijum za Botulinsku terapiju (Dysport)

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za neurologiju (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 650

Konzilijum se održava  svake srijede od  8.30 h do 9.30 h.

Medicinska dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 8 h.

Potrebna dokumentacija:

 1.  Uput od izabranog doktora za konzilijum,
 2. Izvještaj neurologa koji je predložio konzilijum,
 3. Ostala medicinska dokumentacija  
 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

 Opšti ortopedski konzilijum

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 287

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za ortopediju i traumatologiju (prizemlje)

Konzilijum se održava svake srijede sa početkom u 12 h radi mišljenja o daljem  liječenju, regulisanja bolovanja i prijedlogu za liječenje  van Crne Gore.

Medicinska dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 11 h.

Potrebna medicinska dokumentacija:

 1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum,
 2. Izvještaj ordinirajućeg ljekara koji je predložio konzilijum,
 3. RTG/CT/NMR snimci,
 4. Otpusna lista (ukoliko je pacijent bolnički liječen).

 Konzilijum za ortopedska pomagala

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 287

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za ortopediju i traumatologiju (prizemlje)

Konzilijum se održava svakog ponedeljka sa početkom u 13 h.

Medicinska dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 12 h.

Potrebna medicinska dokumentacija:

 1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum za ortopedska pomagala,
 2. Izvještaj specijalsite koji je predložio pomagalo,
 3. Otpusna lista (ukoliko je pacijent bolnički liječen),
 4. Za pacijente sa amputiranim ekstremitetima, kojima je potrebna proteza neophodan je izvještaj vaskularnog hirurga i kardiologa.

Obavezno je prisustvo pacijenta radi procjene odgovarajućeg pomagala.

 • KONZILIJUMI  KLINIKE ZA NEUROHIRURGIJU

Neurohirurški konzilijum

Konzilijum se održava  svakog drugog ponedeljka od  12 h do 14 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 205.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za neurologiju (prizemlje)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 9 h.

Potrebna dokumentacija:

 1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,
 2. Izvještaj neurohiruga (obavezno iz crnogorskih javnih zdravstvenih ustanova) koji je predložio konzilijum.
 3. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Neurohirurško-neurološki konzilijum

Konzilijum se utorkom od  9.30 h do 10.30 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 205.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za neurologiju (prizemlje)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 9 h.

Potrebna dokumentacija:

 1.  Uput od izabranog doktora za konzilijum,
 2. Izvještaj neurohiruga ili neurologa (obavezno iz crnogorskih javnih zdravstvenih ustanova) koji je predložio konzilijum.
 3. Ostala medicinska dokumentacija.

Prisustvo pacijenta konzilijumu nije obavezno.

 • KONZILIJUM KLINIKE ZA DERMATOVENEROLOGIJU

Dermatovenerološki konzilijum

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 450

LOKACIJA:

Stara zgrada Onkologije

Konzilijum se održava svake srijede od 12 h do 14 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 11.30 h.


Potrebna dokumentacija:

 1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
 2. Izvještaj ljekara koji je predložio konzilijum,
 3. Pacijenti koji dolaze na konzilijum radi biološke terapije potrebno je da prilože medicinsku dokumentaciju koju je predložio ordinirajući dermatovenerolog.

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

KONZILIJUM KLINIKE ZA UROLOGIJU

Urološki konzilijum

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 323

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za urologiju (prvi sprat)

Konzilijum se održava svake srijede od 9 h do 15 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 9 h.

Potrebna dokumentacija:

 1. Uput za konzilijum od izabranog doktora,
 2. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 3. Ostala medicinska dokumentacija.

Ukoliko zdravstveno stanje pacijenta dozvoljava potrebno je njegovo prisustvo Konzilijumu.

 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Konzilijum infektologa

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 13 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 281

LOKACIJA:

Klinika za infektivne bolesti

Konzilijum se održava svake srijede od 8 h do 10 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 7 h do 8 h.


Potrebna dokumentacija:

 1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
 2. Izvještaj ordinirajućeg infektologa koji je predložio konzilijum,
 3. Ostala tražena dokumentacija od strane infektologa

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za hepatitise B i C

LOKACIJA:

Klinika za infektivne bolesti

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 13 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 281

Klinika za infektivne bolesti

Konzilijum se održava svake srijede od 10 h do 12 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 7 h do 8 h.


Potrebna dokumentacija:

 1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
 2. Izvještaj ordinirajućeg infektologa koji je predložio konzilijum,
 3. Ostala tražena dokumentacija od strane infektologa

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za HIV viruse

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 13 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 281

LOKACIJA:

Klinika za infektivne bolesti

Konzilijum se održava svake srijede od 12 h do 14 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 7 h do 8 h.


Potrebna dokumentacija:

 1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
 2. Izvještaj ljekara koji je predložio konzilijum,
 3. Ostala tražena dokumentacija od strane infektologa

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

 • KONZILIJUMI INTERNE KLINIKE

Konzilijum internista

Konzilijum se održava  svake srijede sa početkom u 13 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 302 625.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG- endokrinološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 8 h do 10 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

 

Konzilijum endokrinologa

Konzilijum se održava  svakog četvrtka sa početkom u 11 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 302 625.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Endokrinološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 8 h do 10 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Konzilijum reumatologa za propisivanje biološke terapije

Konzilijum se održava  svakog petka u periodu od 9h  do 14 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 354

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Reumatološka ambulanta (prizemlje)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma u zakazanom terminu.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska prema izvještaju ordinirajućeg reumatologa.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Konzilijum pulmologa

Konzilijum se održava  svakog srijede sa početkom u 9 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 305.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Pulmološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma u zakazanom terminu.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Konzilijum gastroenterohepatologa

Konzilijum se održava  svakog četvrtka u periodu od 9 h  do 14 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 360 382

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Dnevna bolnica (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma u zakazanom terminu.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska prema izvještaju ordinirajućeg gastroenterohepatologa.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Konzilijum hematologa

Konzilijum se održava  svakog petka u periodu od 9 h  do 14 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 302 625

LOKACIJA:

Centar za hematologiju (suteren)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma u zakazanom terminu.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska prema izvještaju ordinirajućeg hematologa.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Konzilijum implantaciju insulinske pumpe

Konzilijum se održava  jednom mjesečno.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 302 625

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Dnevna bolnica (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje svakog radnog dana od 9 h do 14 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska prema izvještaju ordinirajućeg endokrinologa.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

Konzilijum za neuroendokrine tumore

Konzilijum se održava  jednom mjesečno.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 302 625

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Endokrinološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje svakog radnog dana od 9 h do 14 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za konzilijum,

 1. Izvještaj specijaliste koji je predložio konzilijum,
 2. Ostala medicinska prema izvještaju ordinirajućeg ljekara.

Obavezno je prisustvo pacijenta konzilijumu.

 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA OČNE BOLESTI

Konzilijum za oftalmologiju

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za oftalmologiju

Konzilijum se održava svake srijede sa početkom u 11 h.

Medicinska dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 10 h.

Potrebna medicinska dokumentacija:

 1. Uput od izabranog dokora za Konzilijum,
 2. Izvještaj oftalmologa koji je predložio konzilijum.
 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU (ORL)

Konzilijum za ORL

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 325.

Konzilijum se održava svake srijede 12 h.
Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 10 h do 11.30 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
2. Izvještaj ljekara koji je predložio konzilijum,
3. Za refundaciju sredstava potrebna je otpusna lista i fiskalni račun kupljenog pomagla.

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za propisivanje slušnih aparata

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Konzilijum se održava prema unaprijed zakazanom terminu koji pacijenti može dobiti pozivom na broj telefona: +382 20 412 325 radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 13 h do 14.30 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
2. Izvještaj ljekara koji je predložio konzilijum,
3. Snimak sluha.

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

 • KONZILIJUM KLINIKE ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU (MFH)

LOKACIJA:

Stomatološka poliklinika KCCG

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 338 031.

Konzilijum se održava svakog ponedjeljka 11 h.
Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 10 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za konzilijum,
2. Izvještaj ljekara koji je predložio konzilijum,
3. Otpusna lista (ako je pacijent bio hospitalizovan),
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Prisustvo pacijenta konzilijumu je obavezno.

 • KONZILIJUM CENTRA ZA KARDIOHIRURGIJU

Kardiološko-kardiohirurški konzilijum

LOKACIJA:

Angio sala – (glavna zgrada prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 260 i +382 20 412 212.

Konzilijum se održava radnima danima u 8 h.
Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 8 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum,
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum,
3. Otpusna lista (ako je pacijent bio hospitalizovan),
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Ginekološki konzilijum

Konzilijum se održava četvrtkom sa početkom u 11 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – ginekološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 10 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum,
2. Izvještaj specijaliste koji je predložio Konzilijum,
3. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijentkinje Konzilijumu.

Konzilijum za kongenitalne anomalije

Konzilijum se održava srijedom sa početkom u 12 h prema unaprijed zakazanom terminu.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – ginekološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 11 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum,
2. Izvještaj specijaliste koji je predložio Konzilijum,
3. Izvještaj supspecijaliste-perinatologa iz KCCG,
4. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijentkinje Konzilijumu.

Perinatološki konzilijum

Konzilijum se održava prema unaprijed zakazanom terminu.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – ginekološka ambulanta (prvi sprat)

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma u dogovorenom terminu.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum,
2. Izvještaj specijaliste koji je predložio Konzilijum,
3. Ostala medicinska dokumentacija.

Obavezno je prisustvo pacijentkinje Konzilijumu.

 • KONZILIJUMI KLINIKE ZA KARDIOLOGIJU

Kardiološki konzilijum

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Kardiološka ambulanta (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 284.

Konzilijum se održava svake srijede u 12 h.
Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma 8 do 9 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Otpusna lista (ako je pacijent bio hospitalizovan);
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Kardiološko-kardiohirurški konzilijum za upućivanje u Igalo

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – Kardiološka ambulanta (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 284.

Konzilijum se održava svake srijede u 10 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma 8 do 9 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Otpusna lista;
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu nije obavezno.


Kardiološko-kardiohirurški konzilijum

LOKACIJA:

Angio sala – (glavna zgrada prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 260 i +382 20 412 212.

Konzilijum se održava radnim danima u 8 h.
Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 8 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Otpusna lista (ako je pacijent bio hospitalizovan);
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

 • KONZILIJUM KLINIKE ZA NEFROLOGIJU

Nefrološki konzilijum

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 353

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Ambulanta za nefrologiju (prvi sprat)

Konzilijum se održava svake srijede u 10 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja Konzilijuma do 9 h.

Potrebna dokumentacija:

 1. Uput za Konzilijum od izabranog doktora;
 2. Izvještaj specijaliste koji je predložio Konzilijum;
 3. Ostala medicinska dokumentacija.Ukoliko zdravstveno stanje pacijenta dozvoljava potrebno je njegovo prisustvo Konzilijumu.
 • KONZILIJUM CENTRA ZA MEDICINSKU GENETIKU I IMUNOLOGIJU

Konzilijum za prenatalnu i prekoncepcijsku dijagnostiku

LOKACIJA:

Poliklinika IBD-a – Kabinet za kliničku genetiku (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 702.

Konzilijum se održava  svakog dugog utorka u 12 h.

Dokumentaciju za Konzilijum (uključujući i uput za Konzilijum od izabranog doktora) pacijenti donose kada dođu na prvi pregled kod kliničkog genetičara na kojem dobijaju genetičku informaciju i potpisivanje saglasnosti prije sprovođenja genetičke dijagnostike (pretesting konsultacija).

Prisustvo pacijenta na Konzilijumu nije potrebno jer je kompletna dokumentacija unaprijed pripremljena. Konzilijarni izvještaj se može podići istog dana od 13 h do 14 h ili  na dan zakazane prenatalne dijagnostike.

 • KONZILIJUMI CENTRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Konzilijum fizijatara

LOKACIJA:

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (suteren glavne zgrade KCCG, ulaz sa južne strane pored Hemodijalize).

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 19 h (u julu i avgustu od 8 h do 14 h) pozivom na broj telefona: +382 20 412 637.

Konzilijum se održava svake srijede od 9 h.
Konzilijum se zakazuje svakog radnog dana u periodu od 8 h do 19 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum;
3. Otpusna lista (ako je pacijent bio hospitalizovan);
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju (Institut u Igalu) ortopedsko-fizijatrijsko-reumatološki

LOKACIJA:

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (suteren glavne zgrade KCCG, ulaz sa južne strane pored Hemodijalize).

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 19 h (u julu i avgustu od  8 h do 14 h) pozivom na broj telefona: +382 20 412 637.

Konzilijum se održava svakog utorka.

Medicinska dokumentacija se predaje na dan održavanja Konzilijuma do 10 h lično ili putem e-maila na adresu: konzortifizzaigalo@kccg.me. Izvještaj Konzilijuma se podiže istog dana u 13 h u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Pacijenti koji putem e-maila pošalju medicinsku dokumentaciju izvještaj Konzilijuma dobijaju, takođe putem e-maila.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput od izabranog ljekara za Konzilijum;
2. Prijedlog specijaliste (ortopeda, fzijatara, reumatologa) za upućivanje na stacionarnu rehabilitaciju u Institut u Igalu;
3. Otpustna lista iz zdravstvene ustanove gde je izvršena operacija;
4. Medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju.

Participacija za Konzilijum je 6.70 € za osiguranike koju učestvuju u troškovima liječenja. Pacijenti koji lično predaju dokumentaciju praticipaciju plaćaju u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a oni koji medicinsku dokumentaciju dostavljaju putem e-maila potrebno je da pošalju i skeniranu uplaticu o izvršenoj uplati.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu nije obavezno.

 • KONZILIJUM KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU

Opšti psihijatrijski konzilijum

Konzilijum se održava  svake srijede u 13 h.

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 11 h do 12 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 274.

LOKACIJA:

Stara zgrad Onkologije

Dokumentacija se predaje na dan održavanja Konzilijuma u 12 h.

Potrebna dokumentacija:

1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum,
2. Izvještaj ordinirajućeg ljekara
3. Ostala medicinska dokumentacija.

Ukoliko zdravstveno stanje pacijenta dozvoljava potrebno je njegovo prisustvo Konzilijumu.

 • KONZILIJUMI HIRURŠKE KLINIKE

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Konzilijum se održava svake srijede u 13 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja Konzilijuma do 11 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput za Konzilijum od izabranog doktora,
2. Izvještaj specijaliste koji je predložio Konzilijum,
3. Ostala medicinska dokumentacija.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

Konzilijum za hiperbaričnu komoru (HBO)

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Konzilijum se održava svakog utorka u 13 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja Konzilijuma do 11 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput za Konzilijum od izabranog doktora,
2. Izvještaj specijaliste koji je predložio HBO,
3. Laboratorijske analize da nijesu starije od 15 dana,
4. Izvještaj (saglasnost) interniste sa EKG-om za HBO,
5. Izvještaj (saglasnost) specijaliste za ORL za HBO,
6. Izvještaj (saglasnost) endokrinologa za HBO,
7. RTG pluća da nije stariji od 15 dana,
8. Doppler (ultrazvuk) krvinih sudova.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu nije obavezno.


Konzilijum vaskularnih hirurga i interventnih radiologa

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG Hirurška ambulanta (prvi sprat)

Konzilijum se održava svake druge srijede.

Dokumentacija se može predati svaki dan u periodu od 7 h do 11 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput za Konzilijum od izabranog doktora,
2. Izvještaj vaskularnog hirurga koji je predložio Konzilijum,
3. CD sa multislajsnom angiografijom (OBAVEZNO).

Prisustvo pacijenta Konzilijumu nije obavezno.

Napomena: Konzilijum je namijenjen za pacijente za koje vaskularni hirurzi i interventni radiolozi donose zajedničku odluku za nastavak daljeg liječenja kod oboljenja krvnih sudova (arterija) vrata, abdomena, gornjih i donjih ekstremiteta. Za preuzimanje konzilijarnog izvještaja pacijenta će obavijestiti medicinska sestra iz hirurške ambulante.

 

 • KONZILIJUM CENTRA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Konzilijum za dijagnostiku bolesti dojke

Potrebne  informacije  možete dobiti  radnim danima  od 7 h do 13 h na broj telefona 020-412-229.

Konzilijum se održava četvrtkom u 13 h.

Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma od 8 h do 11 h.

Lokacija: Odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki, zgrada stare Onkologije.  

Konzilijum odobrava: 

 • MR pregled dojki,
 • Digitalnu mamografiju,
 • Ekspertski EHO pregled dojki,
 • Ekspertski EHO sa core biopsijom,
 • Vakum asistiranu biopisju, i
 • Ciljanu kompresiju na digitalnom mamografu.

 

Potrebna medicinska dokumentacija:

 1. Uput od izabranog doktora za Konzilijum,
 2. Izvještaj ljekara specijaliste koji je predložio Konzilijum,
 3. Kompletna dokumentacija prethodno rađene dijagnostike.

Poželjno je prisustvo pacijenta Konzilijumu.

Anesteziološka ambulanta

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 13 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 410.

Anesteziolozi ordiniraju ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 h do 13 h, a srijedom od 8 h do 12 h, prema mjesečnom rasporedu.

Za trudnice koje žele da se porode u epiduralnoj analgeziji anesteziolozi ordinirajuu srijedom od 12 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu.

Poliklinika IBD-a (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 702

Ponedjeljak (genetička ambulanta za trudnice br. 2): Dr Gordana Stojanović ordinira od 9 h do 14 h
Utorak (genetička ambulanta br. 1): prof. dr Olivera Miljanović ordinira od 8 h do 14 h.
Srijeda (genetska ambulanta za trudnice br. 2): Dr Gordana Stojanović ordinira od 8 h do 14 h
Četvrtak: (genetička ambulanta br. 1): dr Jelena Jovanović ordinira od 8 h do 14 h.

Ljekari ordiniraju od 15 h do 19.30 h:
Ponedjeljak (genetička ambulanta br. 1): prof. dr Olivera Miljanović
                   (genetička ambulanta br. 3): dr Jelena Jovanović
Srijeda  (genetička ambulanta br. 1): prof. dr Olivera Miljanović
            
(genetička ambulanta br. 3): dr Jelena Jovanović

Odjeljenje za imunologiju  – Laboratorija

LOKACIJA:

Centar za medicinsku genetiku i imunologiju – glavna zgrada KCCG-a (ulaz pored Urgentnog centra).

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: + 382 20 412 331.

Prijem pacijenata za uzimanje uzoraka u Centar za medicinsku genetiku i imunologiju (CMGI)  je ponedjeljkom i srijedom u periodu od 7.30 h do 9.30 h.

Preuzimanje nalaza je svakog radnog dana od  8 h do 9 h i od 13 h do 14 h.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 353

Ponedjeljak: Ordiniraju dr Elvir Mučić i dr Danilo Radunović za transplantirane pacijente od 12 h do 15 h.

Utorak: Ordinira pri. dr Branka Gledović od 8 h do 14 h.

Srijeda:

Četvrtak: Ordinira dr Batrić Babović od 8 h do 14 h.

Petak: Ordinira dr Elvir Mučić od 8 h do 14 h.

LOKACIJA:

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (suteren glavne zgrade KCCG, ulaz sa južne strane pored Hemodijalize)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 19 h (u julu i avgustu od 8 h do 14 h) pozivom na broj telefona: +382 20 412 637.

Ljekari ordiniraju od 9 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu.

Ljekari ordiniraju utorkom i petkom od 15 h do 20 h prema mjesečnom rasporedu.

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 278

Ljekari ordiniraju od 9 h do 14 h:

Ponedjeljak: Dr Predrag Bulajić

Utorak: Prof. dr Brigita Smolović
            Dr Damir Muhović          

Srijeda: Dr Olivera Sekulić
            Dr Marija Đurović

Četvrtak: Dr Milorad Čavić

Petak: Doc. dr Irena Radoman Vujačić

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 228

Kabinet za ezofagogastroduodenoskopiju

Ljekari ordiniraju od 9 h do 14 h:

Ponedjeljak: Dr Olivera Sekulić
                    Dr Marija Đurović

Utorak: Dr Milorad Čavić
             Dr Predrag Bulajić

Srijeda: Prof. dr Brigita Smolović
            Dr Damir Muhović

Četvrtak: Doc. dr Irena Radoman Vujačić

Petak: ERCP

Kabinet za kolonoskopiju

Ljekari ordiniraju od 9 h do 14 h:

Ponedjeljak: Dr Milorad Čavić
                    Dr Damir Muhović

Utorak: Dr Olivera Sekulić
           Dr Marija Đurović

Srijeda: Doc. dr Irena Radoman Vujačić
             Dr Predrag Bulajić

Četvrtak: Prof. dr Brigita Smolović

Petak: ERCP

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 305

Ljekari ordiniraju od 9 h do 14 h:

Ponedjeljak: Prof. dr Danko Živković

Utorak: Dr Vladimir Jovanović          

Srijeda: Dr Mirko Šebek

Petak: Dr Irena Šubarić

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 305

Ljekari ordiniraju radnim danima od 9 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na brojeve telefona: +382 69 351 492 i +382 69 351 487

Ljekari ordiniraju od 9 h do 14 h:

Ponedjeljak: Dr Sanja Borozan
                    Doc. dr Sanja Medenica

Utorak: Prof. dr Snežana Vujošević
            Dr sc. med. Emir Muzurović           

Srijeda: Dr Olivera Bošković
            Dr sc. med. Aleksandar Đogo

Četvrtak: Dr sc. med. Sreten Kavarić             

Petak: Dr Đorđije Krnjević
           Dr Zlata Kovačević

Kabinet za osteodenzitometriju

LOKACIJA:

Centar za radiološku dijagnostiku (suteren)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 390

Ljekari ordiniraju radnim danima od 9 h  do  14 h prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 354

Ljekari ordiniraju radnim danima od 9 h  do  14 h:

Ponedjeljak: Dr Dragana Pravilović Lutovac

Utorak: Dr Rifat Međedović 
             Dr Jovan Bubanja         

Srijeda: Dr Ana Bulatović, mr sc. med.

Četvrtak: Dr Nataša Miketić

Poliklinika KCCG (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 354

Ljekari ordiniraju svakog ponedjeljka od 9 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu

Poliklinika KCCG (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 354

Ljekari ordiniraju svakog radnog dana od 9 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na brojeve telefona: +382 69 351 487 i +382 69 351 492

Ljekari ordiniraju od 9 h  do  14 h:

Ponedjeljak: Dr Milena Dapčević

Utorak: Dr Vesko Vujičić, mr sc. med.          

Srijeda: Dr Ivana Miketić

Četvrtak: Dr Enisa Žarić
               Dr Dijana Šišević

Petak: Dr Nikola Bakić    

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Utorak (ambulanta br. 2): dr Obrad Vujadinović, specijalista opšte i supspecijalista grudne hirurgije ordinira od 11 h do 14 h
Srijeda (ambulanta br. 1): dr Branko Čampar, specijalista opšte i supspecijalista grudne hirurgije ordinira od 8 h do 13 h
Četvrtak (ambulanta br. 3): dr Bojan Milačić, specijalista opšte i supspecijalista grudne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h 
Petak (ambulanta br. 3):  dr Filip Uskoković, specijalista opšte i supspecijalista grudne hirurgije ordinira od 8 h do 13 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Ponedeljak (ambulanta br. 2):  dr sc. med. Aleksandar Filipović, specijalista opšte i endokrine hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Petak (ambulanta br. 2):  Senad Kalač, specijalista opšte i endokrine hirurgije ordinira od 8 h do 14 h

 

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Ponedeljak (ambulanta br. 1):  dr Vladimir Dobričanin, mr sc. med., specijalista opšte ordinira od 8 h do 14 h
Srijeda (ambulanta br. 3):  dr Vladimir Vučeljić, specijalista opšte ordinira od 10 h do 14 h
Petak (ambulanta br. 1):  dr Nebojša Crnogorac, specijalista opšte ordinira od 8 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Ponedeljak (ambulanta br. 5):  dr Aleksandar Kujović, specijalista opšte i supspecijalista digestivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h

Utorak  (ambulanta br. 3): dr Dragan Šarić, specijalista opšte i supspecijalista digestivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h

Utorak (ambulanta br. 5):   dr Srđan Dedić, specijalista opšte i supspecijalista digestivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h

Četvrtak (ambulanta br. 4):  dr Predrag Bajić, specijalista opšte i supspecijalista digestivne hirurgije ordinira od 8 h do 11 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Utorak (ambulanta br. 1):  dr Marinko Paunović, specijalista opšte i plastične i rekonstruktivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Srijeda (ambulanta br. 2):  dr Dubravka Radonjić, specijalistkinja plastične i rekonstruktivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Četvrtak (ambulanta br. 2):   dr Vladimir Filipović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Ponedeljak (ambulanta br. 4):   prim. dr sc. med. Davor Musić, specijalista opšte i supspecijalista vaskularne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Četvrtak (ambulanta br. 1):  dr Perica Maraš, specijalista opšte i supspecijalista vaskularne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Četvrtak (ambulanta br. 4):  dr Goran Batrićević, specijalista opšte i supspecijalista vaskularne hirurgije ordinira ordinira od 11 h do 14 h
Petak (ambulanta br. 5):  prim. dr sc. med. Nikola Fatić, specijalista vaskularne hirurgije ordinira od 11 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 328.

Utorak (ambulanta br. 2):  prof. dr Miodrag Radunović, specijalista opšte hirurgije ordinira od 8 h do 11 h
Utorak (ambulanta br. 4):   dr Milosav Cmiljanić, specijalista opšte hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Srijeda (ambulanta br. 4): dr Miljan Zindović, specijalista opšte hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Srijeda (ambulanta br. 5):  doc. dr Veselin Stanišić, specijalista opšte i suspecijalista digestivne hirurgije ordinira od 8 h do 14 h
Petak (ambulanta br. 4): dr Janko Žujović, specijalsita opšte hirurgije ordinira od 8 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na bro telefona: +382 20 412 287

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): ordinira dr Džihad Pepić     

                    (ambulanta br. 2): ordinira dr Marko Borovinić

Utorak (ambulanta br. 1): ordinira Dr sc. med. Nikola Bulatović       

            (ambulanta br. 2): ordinira Dr sc. med. Aleksandar Jušković

Srijeda (ambulanta br. 1): ordinira Prof. dr Žarko Dašić      

               (ambulanta br. 2): ordinira Dr sc. med. Goran Pešić   

               (ambulanta br. 3): ordinira Dr Vladan Ćipović

 Četvrtak (ambulanta br. 1): ordinira Dr Mile Goločevac      

               (ambulanta br. 2): ordinira Dr sc. med. Nermin Abdić

Petak (ambulanta br. 1):  ordinira Dr Petar Asanović           

(ambulanta br. 2): ordinira Dr Oleg Laković   

               (ambulanta br. 3): ordinira Dr Igor Mandić

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na bro telefona: +382 20 412 323

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h doc. dr Petar Kavarić

                    (ambulanta br. 2): ordinira od 8 h do 14 h dr Eldin Šabović

Utorak (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h dr Momčilo Radović

            (ambulanta br. 2): ordinira od 8 h do 14 h dr Dejan Mandić

Srijeda (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h dr Aleksandar Magdelinić

Četvrtak (ambulanta br. 2): ordinira od 8 h do 14 h dr Marko Vuković

Petak (ambulanta br. 1):  ordinira od 8 h do 14 h dr Marko Albijanić

(ambulanta br. 2): ordinira od 8 h do 14 h dr Nenad Radović

 

Utorak (ambulanta br. 1): ljekari ordiniraju od 15 h do 20 h prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na bro telefona: +382 20 412 205

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Ponedeljak: Dr sc. med. Slavko Đurašković ordinira od 7.30 h do 14 h

Utorak: Doc. dr Novak Lakićević ordinira od 7.30 h do 10.30 h

              Dr Ana Savićević ordinira od 10.30 h do 14 h

Srijeda: Dr Luka Borovinić ordinira od 7.30 h do 10.30 h

             Dr Milena Roganović ordinira od 10.30 h do 14 h

Četvrtak: Dr Arsenije Radunović ordinira od 7.30 h do 14 h

Petak: Dr Boris Đurović ordinira od 7.30 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 273

Radno vrijeme ambulante je od 7 do 15 h i od 15 h do 21 h

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Balša Vujović mr sc. med.

                    (ambulanta br. 2): dr Jevto Eraković                       

Utorak (ambulanta br. 1): dr Dragica Milikić

            (ambulanta br. 2): dr Slaviša Peruničić

Srijeda (ambulanta br. 1): dr Zilha Idrizović

Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Ljiljana Radulović   

Petak (ambulanta br. 1): dr Mladen Debeljević

Od 15 h do 21 h ordinira

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Sandra Radonjić        

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 492

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Četvrtak: dr Dragica Milikić

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 492

Snimanje se obavlja svakim radnim danom od 8 h do 14 h.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 492

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Ponedeljak: Dr Mladen Debeljević

Utorak: Dr Jevto Eraković

Srijeda: Dr Jevto Eraković

Četvrtak: Dr Balša Vujović

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 492

Od 15 h do 20 h ordinira

Ponedeljak: dr Jevto Eraković

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 492

Od 15 h do 21 h ordinira

Srijeda: Jasmin Šabović, logoped

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 14 h do 15 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 492

Od 15 h do 21 h ordinira

Četvrtak: Anja Djurić, psiholog

LOKACIJA:

Stara zgrad Onkologije

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 11 h do 12 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 274

RADNO VRIJEME:

Ljekari ordiniraju od 8 h do 13 h

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): prof. dr Lidija Injac Stevović

Utorak (ambulanta br. 1): dr Senad Kalač
            (ambulanta br. 2): dr Tea Dakić
            (ambulanta br. 3): mr sc. med. Aleksandra Ražnatović

Srijeda (ambulanta br. 1): dr Irena Ljutica
        
   (ambulanta br. 2): dr Tatijana Perunović Jovanović

Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Aleksandar Babović
          
   (ambulanta br. 2): dr Aleksandar Popović
          
   (ambulanta br. 3): dr Zvezdan Lekić, supspec. psihoterapije-
                                           psihoanalitiči psihoterapeut

Petak (ambulanta br. 1): dr Vesna Gazivoda

LOKACIJA:

Stara zgrad Onkologije

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 11 h do 12 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 274

RADNO VRIJEME:

Specijalsiti kliničke psihologioje ordiniraju od 8 h do 13 h

Ponedjeljak (psihološki kabinet br. 1): Nebojša Žižić

Srijeda (psihološki kabinet br. 1): doc. Nevenka Pavičić, dr. sc. kliničke psihologije

Petak (psihološki kabinet br. 1): Mina Gazivoda

Specijalsiti kliničke psihologioje ordiniraju od 15 h do 20 h

Srijeda (psihološki kabinet br. 2): Nebojša Žižić

Četvrtak (psihološki kabinet br. 2): Mina Gazivoda

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

Ljekari ordiniraju radnima danima od 8 h do 14 h.

Radnim danima planirani prijem pacijentkinja za bolničko liječenje je od 7 h do 8 h.

Intervenicje u opštoj i lokalnoj anesteziji obaljaju se prema prethodno zakazanim terminima u periodu od 8 h do 10 h.

Pregled centralno zakazanih pacijentkinja je radnim danima od 11 h do 14 h.

Dežurni ljekari, prema mjesečnom rasporedu, ordiniraju radnima danima od 15 h do 7 h narednog dana a vikendom i praznicima 24 sata.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu petkom od 8 h do 14 h.    

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu utorkom od 8 h do 14 h.    

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu srijedom od 8 h do 14 h.    

Napomena:
Od 9 h do 10 h rade se amniocenteze a od 10 h do 14 h  centralno zakazane pacijentkinje.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 312.

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu ponedjeljom od 8 h do 14 h.    

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 312

ORDINIRAJU LJEKARI PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 312

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

ORDINIRAJU LJEKARI PREMA MJESEČNOM RASPOREDU

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 325.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h    

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): dr Slavica Đurović od 8 h do 11.30 h

                                               dr Mirza Markišić od 11.30 h do 14 h

                    (ambulanta br. 2): dr Olivera Knežević od 8 h do 11.30 h

                                               dr Tamar  Pejaković od 11.30 h do 14 h

Utorak (ambulanta br. 1): dr sc. med. Mirko Popović od 8 h do 11.30 h

                                       dr Tijana Vukadinović od 11.30 h do 14 h     

Srijeda (ambulanta br. 2): dr Gorica Asanović od 8 h do 11.30 h

                                         doc. dr Elvir Zvrko od 11.30 h do 14 h

Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Vladimir Ljubić od 8 h do 11.30 h

                                         dr Vladimir Pavićević od 11.30 h do 14 h

Petak (ambulanta br. 1): dr Katarina Mitrović od 8 h do 11.30 h

                                       dr Olivera Knežević od 11.30 h do

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 325

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h    

Srijeda (ambulanta br. 1): dr Ivana Mićević od 8 h do 14 h

Petak (ambulanta br. 2): dr Ivana Mićević od 8 h do 14 h     

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 325

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Četvrtak (ambulanta br. 2): dr Slavica Đurović od 8 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 325

Utorak (ambulanta br. 2): dr Katarina Mitrović od 11 h do 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 9 h i od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 325

Utorak (ambulanta br. 2): doc. dr Elvir Zvrko od 8 h do 11 h

LOKACIJA:

Stomatološka poliklinika KCCG

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 69 338 031.

Ljekari ordiniraju od 9 h do 13 h.    

Ponedjeljak: dr Adonis Miljuš od 9 h do 13 h    

Utorak: dr Milena Borilović od 9 h do 13 h    

Srijeda: dr Predrag Kavarić od 9 h do 10 h

             dr Mirela Duborija od 10 h do 13h

Četvrtak: dr Vladimir Popović  od 9 h do 13 h    

Petak: doc. dr Tanja Boljević od 9 h do 13 h    

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

RADNO VRIJEME:

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): prof. dr Antoaneta Adžić Zečević

                    (ambulanta br. 2): doc. dr Biljana Milojko

Utorak (ambulanta br. 1): dr Danijela Đurović Raonić

            (ambulanta br. 2): dr Sabina Hasanagić

Srijeda (ambulanta br. 1): dr Jelena Radojičić

  (ambulanta br. 2): dr Olivera Raičević

Četvrtak (ambulanta br. 1): dr Haris Kujundžić

   (ambulanta br. 2): dr Biljana Stijović

   (ambulanta br. 3): dr Maja Taušan Lješnjak

Petak (ambulanta br. 2): dr Nikola Cvijović

(ambulanta br. 3): dr Jelena Radović

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h

Utorak: Dr Jelena Radović

Petak: Dr Sabina Hasanagić (prvog i trećeg petka u mjesecu)

 

Kabinet za ultrazvuk oka

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

Ordiniraju dr Jelena Radojičić i dr Maja Taušan Lješnjak ponedjeljkom (naizmjenično) od 8 h – 14 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

Ljekari ordiniraju od 8.30 h do 14 h

Ponedjeljak: Dr Haris Kujundžić

Utorak: Dr Nikola Cvijović

Srijeda: Doc. dr Biljana Milojko

Četvrtak: Prof. dr Antoaneta Adžić Zečević

Petak: Dr Danijela Đurović Raonić (prvog i trećeg petka u mjesecu)

           Dr Sabina Hasanagić (drugog i četvrtog petka u mjesecu)

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

Ljekari ordiniraju od 8.30 h do 14 h

Ponedeljak: Dr Jelena Radović

Utorak: Dr Biljana Stijović

Srijeda: Dr Danijela Đurović Raonić

Četvrtak: Dr Jelena Radojičić

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

Ljekari ordiniraju od 8.30 h do 14 h

Dr Jelena Radojičić prva srijeda u mjesecu

Dr Nikola Cvijović posljednji petak u mjesecu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 8 h i od 14 h do 15 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 313 i +382 20 412 265

Dr Maja Taušan Lješnjak ordinira od 8.30 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Klinika za infektivne bolesti

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 13 h pozivom na bro telefona: +382 20 412 281

Ljekari ordiniraju prema mječnom rasporedu radnim danima od 8 h do 14 h

Dr Ivana Đuković, spec. infektologije

 Mr sc. med. Brankica Dupanović, spec. infektologije, supspec. farmakologije

Mr sc. med. dr Snežana Dragaš, spec. infektologije, supspec. virusologije

Dr Dragan Obradović, spec. infektologije

Dr sc. med Milan Jovanović, spec. infektologije, supspec. gastroenterohepatologije

Dr Ana Bubanja Merdović, spec. infektologije

Dr Danijela Stojanović, spec. infektologije

Dr Marija Nikolić, spec. infektologije

Dr Bojan Koprivica, spec. infektologije

Dr Lucija Mrdak, spec. infektologije

Dr Branka Bulatović, spec. infektologije

 

Interventna infektološka ambulanta

 

LOKACIJA:

Klinika za infektivne bolesti

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 8 h do 13 h pozivom na bro telefona: +382 20 412 281

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu 24 h svakog dana

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14.30 h pozivom na brojeve telefona: +382 20 412 260 i +382 20 412 212.

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu.

Kardiohirurzi:

Dr Srđan Pavićević

Dr Aleksandar Mugoša

Dr Aleksandar Radović

Dr Marijan Popović

Dr Ana Kalezić

Dr Tijana Mitrić

 

Kardiolozi:

Dr Ljljana Ćirković

Dr Sinan Ećo

Dr Petra Laković

 

Kardioanesteziolozi:

Dr Nataša Rakočević

Dr Siniša Drekalović

Dr Marija Krnjević

Dr Mira Bakić

Dr Marko Laković

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 284

Ljekari ordiniraju radnim danima od 8 h do 14 h i od 15 h do 18 h prema mjesečnom rasporedu.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 260

Radno vrijeme Kabineta je svakog radnog dana od 7 h do 15 h a rad sa pacijentima od 8 h do 11 h.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 310

Radno vrijeme Kabineta je svakog radnog dana od 7 h do 15 h, a rad sa pacijentima je od 8 h do 14 h.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 260

Ljekari ordiniraju svakog radnog dana od 8 h do 14 h i od 15 h do 18 h prema mjesečnom rasporedu.

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 13 h do 14.30 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 262

Ljekari ordiniraju radnim danima od 8 h do 14 h, a ponedjeljkom i četvrtkom od 15 h do 18 h.

Dermatovenerološka ambulanta

 

LOKACIJA:

Stara zgrada Onkologije

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 450

Ljekari ordiniraju od 8 h do 14 h.

Ponedjeljak (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h dr Snežana Vukadinović

                    (ambulanta br. 2): ordinira od 8 h do 14 h prof. dr Milena Đurović

Utorak (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h dr Danijela Katić

            (ambulanta br. 2): ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

Srijeda (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h dr Nataša Vukotić Đuričanin

            (ambulanta br. 2): ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

Četvrtak (ambulanta br. 1): ordinira od 8 h do 14 h  dr sc. med. Mirjana Bakić

               (ambulanta br. 2): ordinira od 8 h do 14 h dr Ranka Vukašinović

Petak (ambulanta br. 1):  ordinira od 8 h do 14 h dr sc. med. Ana Popović, dermatolog-onkolog

              (ambulanta br. 2): ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

 

Kabinet za alergotestiranje

LOKACIJA:

Stara zgrada Onkologije

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 7 h do 14 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 450

Ljekari ordiniraju ponedeljkom od 8 h do 14 h prema mjesečnom rasporedu

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top