Poliklinika KCCG

UPRAVA

Dr Rifat Međedović, direktor
Ratka Vujović, VSS, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Rifat Međedović, direktor
Tel.: +382 20 412 373
email: rifat.medjedovic@kccg.me

Ratka Vujović, VSS, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 373
email: ratka.vujovic@kccg.me

INFO PULT:

Tel: +382 20 412 495
email: zakazivanje.amb@kccg.me

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 228

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 228

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 305

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 305

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 277

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 390

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 354

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 277

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak: 07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

Petak: 07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 328

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 287

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak-petak od 07h do 15h i od 15h do 20h)

ORDINIRAJU
 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 323

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak-petak od 07 do 15h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 205

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak-petak od 07h do 15h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 273

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 07h – 15h i od 15h – 21h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 492

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 07h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 492

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 7h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 492

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 7h – 15h

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 274

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – Petak: 07,00 h – 15,00 h , (15:00 h – 20:00 h)

PREDAJA DOKUMENTACIJE:

Ponedeljak – Petak: 07,00 h – 09,00 h , (15:00 h – 16:00 h)

ORDINIRAJU :
PRIJE PODNE: 08:00 – 14:00 H

Ponedeljak:
Dr Željko Golubović

Utorak:
Dr Senad Kalač
Dr Aleksandra Ražnatović

Srijeda:
Dr Natalija Pavličić
psiholog Nevenka Pavličić

Četvrtak:
Dr Radica Mastilović
Dr Aleksandar Babović

Petak:
Dr Vesna Gazivoda
Dr Zorica Barać-Otašević

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 312

ORDINIRAJU LJEKARI PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 230

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

ORDINIRAJU LJEKARI PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 230

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 230

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 230

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 230

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

LOKACIJA:

Poliklinika Instituta za bolesti djece (prvi sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 708

RADNO VRIJEME:

Radnim danima od 07:00h – 15:00h (rad sa pacijentima 08:00h -14:00h)

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 312

ORDINIRAJU LJEKARI PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 312

RADNO VRIJEME:

07,00 h – 15,00 h

ORDINIRAJU LJEKARI PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 325

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak-petak od 07h do 15h
Utorak od 15h do 21h
Četvrtak od 15h do 20h

 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 325

RADNO VRIJEME:

Srijeda i petak od 07h do 15h

 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 325

RADNO VRIJEME:

Četvrtak od 07h do 15h

 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 325

RADNO VRIJEME:

Utorak od 07h do 15h

 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prvi sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 325

RADNO VRIJEME:

Srijeda od 08h do 10h

 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Stomatološka polikliika

KONTAKT TELEFON:

+382 69 338 031

RADNO VRIJEME:

Svakim radnim danom od 07h do 15h

 

Ljekari ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 313

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 07h do 15h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 265

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak – petak od 07h do 15h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (I sprat)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 265

RADNO VRIJEME:

Ponedaljak – petak od 07h do 15h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:
 

Poliklinika KCCG – (I sprat)

 

Kontakt telefon:

+382 20 412 313

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak-petak od 07h do 15h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU
LOKACIJA:

Klinika za infektivne bolesti

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 281

RADNO VRIJEME:

07:00h – 15:00h

ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU:

Dr Dobrila Nikčević
Dr Brankica Dupanović, mr sc. med.
Prim. dr Jasminka Đečević
Dr Snežana Dragaš
Dr Dragan Obradović
Dr Ivana Đuković
Dr Milan Jovanović

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 260

Kardiohirurzi, kardioanesteziolozi i kardiolozi ordiniraju prema mjesečnom rasporedu

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 284

Ljekari ordiniraju prije podne od 08:00h – 14:00h i poslije podne od 15:00h – 17:00h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 260

RADNO VRIJEME:

Radnim danima od 07:00h – 15:00h (Rad sa pacijentima od 08:00h – 11:00h)

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 310

RADNO VRIJEME:

Radnim danima od 07:00h – 15:00h

Ljekari ordiniraju u ponedjeljak, srijedu, četvrtak i petak od 08:00h – 14:00h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 260

Ljekari ordiniraju prije podne od 08:00h – 14:00h i poslije podne od 15:00h – 17:00h

LOKACIJA:

Poliklinika KCCG – (prizemlje)

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 262

Ljekari ordiniraju prije podne od 08:00h – 14:00h i ponedeljkom poslije podne od 15:00h – 17:00h

LOKACIJA:

Stara zgrada Klinike za onkologiju

KONTAKT TELEFON:

+382 20 412 450

RADNO VRIJEME:

Ponedeljak-petak: 07h do 15h i od 15h do 20h

LJEKARI ORDINIRAJU PREMA MJESEČNOM RASPOREDU

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top