Stomatološka poliklinika

UPRAVA KLINIKE

Dr Vladimir Popović, direktor
Tanja Vujisić, mr zdravstvene njege, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Vladimir Popović, direktor
Tel.: +382 20 412 407
email:
vladimir.popovic@kccg.me

Tanja Vujisić, mr zdravstvene njege, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 407
email: 
tanja.vujisic@kccg.me

Konzilijum dokotra stomatologije

LOKACIJA:

Stomatološka poliklinika KCCG

Potrebne informacije možete dobiti radnim danima u periodu od 07 h do 21 h pozivom na broj telefona: +382 20 412 408.

Konzilijum se održava svake srijede u 13.30 h.
Dokumentacija se predaje na dan održavanja konzilijuma do 13 h.

Potrebna dokumentacija:
1. Uput za Konzilijum doktora stomatologije od izabranog stomatologa
2. Izvještaj ljekara koji je predložio Konzilijum,
3. Ostala medicinska dokumentacija.

Prisustvo pacijenta Konzilijumu je obavezno.

KONTAKT:
Tel.: +382 20 412 409
 

Dr Dženad Ganjola, načelnik
E-mail: dzenad.ganjola@kccg.me

Tatjana Polović, VMS, glavna sestra
E-mail:tatjana.polovic@kccg.me

KONTAKT:

Dr Kemal Šahmanović,načelnik
Tel.: +382 20 412 407
email: kemal.sahmanovic@kccg.me

Mirjana Jovanović, ms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 407
email: mirjana.jovanovic@kccg.me

KONTAKT:
Tel.: +382 20 412 408
 

Dr Dijana Vujanović, načelnik

E-mail: dijana.vujanovic@kccg.me

Stefan Zečević, VD glavni tehničar
E-mail: stefana.zecevic@kccg.me

KONTAKT:

Tel.: +382 69 338 045

KONTAKT:

Tel:+382 20 412 406

Dr Marija Delić, načelnik
E-mail: maja.delic@kccg.me

Ljiljana Dulović, ms, glavna sestra
E-mail: ljiljana.dulovic@kccg.me

KONTAKT:

Dr sc. Biljana Milošević, načelnik
Tel.: +382 20 412 446
email: biljana.milosevic@kccg.me

Slavica Rakočević, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 446
email: slavica.rakocevic@kccg.me

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top