Stomatološka poliklinika

UPRAVA KLINIKE

Dr Snežana Ražnatović, direktor
Tanja Vujisić, Mr sci ssms, glavna sestra

KONTAKT:

Dr Snežana Ražnatović, direktor
Tel.: +382 20 412 408
email: snezana.komatina@kccg.me

Tanja Vujisić, Mr sci ssms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 407
email: tanja.vujisic@kccg.me

 

KONTAKT:

Dr Dženad Ganjola, načelnik
Tel.: +382 20 412 409
Email:dzenad.ganjola@kccg.me

KONTAKT:

Dr Kemal Šahmanović,načelnik
Tel.: +382 20 412 407
email: kemal.sahmanovic@kccg.me

Mirjana Jovanović, ms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 407
email: mirjana.jovanovic@kccg.me

KONTAKT:

Dr Dijana Vujanović, načelnik
Tel.: +382 20 412 408
email: dijana.vujanovic@kccg.me

Ljiljana Leković, ms, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 404
email: ljiljana.lekovic@kccg.me

KONTAKT:

Dr Gordana Čađenović, nacelnica
Tel.: +382 20 412 406
email: gordana.cadjenovic@kccg.me

Lidija Nedić,ms glavna sestra
Tel.: +382 20 412 406
Email: lidija.nedic@kccg.me

 

KONTAKT:

Dr Marija Delić, načelnik
Tel:+382 20 412 406
email:maja.delic@kccg.me

KONTAKT:

Dr sc. Biljana Milošević, načelnik
Tel.: +382 20 412 446
email: biljana.milosevic@kccg.me

Slavica Rakočević, glavna sestra
Tel.: +382 20 412 446
email: slavica.rakocevic@kccg.me

Klinički centar Crne Gore

Vodeća zdravstvena institucija u Crnoj Gori

Scroll to Top