Medicinski potrošni materijal za potrebe Centra za kardiohirurgiju

1-Rješenje Uprave za javne nabavke 44-14
2-I godišnji ugovor Neomedica d.o.o. Beograd 44-14
2-Javni poziv 44-14
3-Izmjene na Javni poziv 44-14
4-Žalba Osmi red-d d.o.o. Podgorica 44-14
5-Zaključak o prekidanju postupka do konačnosti odluke Državne komisije 44-14
6-Odgovor na žalbu Osmi red-d d.o.o. Podgorica 44-14
7-Rješenje Državne komisije po žalbi Osmi red-d d.o.o. Podgorica 44-14
8-Zaključak o nastavku postupka 44-14
9-Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 44-14
10-Rješenje o odbijanju ponude Osmi red-d d.o.o. Podgorica 44-14
11-Rješenje o odbijanju ponude MVE Antiseptici d.o.o. Podgorica 44-14
12-Rješenje o odbijanju ponude farmont MP d.o.o. Danilovgrad 44-14
13-Rješenje o odbijanju ponude Glosarij d.o.o. Podgorica 44-14
14-Rješenje o odbijanju ponude Medica d.o.o. Podgorica 44-14
15-Zapisnik o vrednovanju 44-14
16-Izvještaj o vrednovanju 44-14
17-Odluka o izboru najpovoljnije ponude 44-14
18-Odluka o obustavi postupka 44-14
19-Rješenje Državne komisije o kontroli postupka 44-14
20-Okvirni sporazum Medica d.o.o. Podgorica 44-14
21-I godišnji ugovor Medica d.o.o. Podgorica 44-14
22-Okvirni sporazum Farmalab d.o.o. Podgorica 44-14
23-I godišnji ugovor Farmalab d.o.o. Podgorica 44-14
24-Okvirni sporazum Glosarij d.o.o. Podgorica 44-14
25-I godišnji ugovor Glosarij d.o.o. Podgorica 44-14
26-Okvirni sporazum Urion d.o.o. Podgorica 44-14
27-I godišnji ugovor Urion d.o.o. Podgorica 44-14
28-Okvirni sporazum Neomedica d.o.o. Beograd 44-14
29-I godišnji ugovor Neomedica d.o.o. Beograd 44-14
30-Okvirni sporazum Farmont MP d.o.o. Danilovgrad 44-14
31-I godišnji ugovor Farmont MP d.o.o. Danilovgrad 44-14

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top