8. mart – Međunarodni dan žena

Svuda na svijetu, žene su u gorem položaju od muškaraca, samo zbog toga što su žene. Žene izbjeglice, žene sa invaliditetom, LBTQ žene, i žene pripadnice drugih manjinskih zajednica izložene su i većim rizicima i suočavaju se sa većim preprekama u ostvarenju svojih prava da žive bezbjedno, dostojanstveno i bez diskriminacije.

Ovaj Međunarodni dan žena, 8. mart 2023. godine, obilježava se pod sloganom “DigitALL: Inovacije i tehnologija za rodnu ravnopravnost”. Iako je ovogodišnji fokus u skladu sa tekovinama 21. vijeka i poziva na digitalizaciju za sve i dostizanje rodne ravnopravnosti kroz inovativne tehnologije, realnost u kojoj živimo daleko je i od modernizacije i od jednakosti. Na našim prostorima, i drugdje širom svijeta, društva su dominantno patrijarhalna, a ranije ostvareni napreci u ostvarivanju ravnopravnog položaja žena u društvu su pod jakim udarom desnih i konzervativnih struja. Nejednakost, diskriminacija i nasilje su normalizovani, a nasilje nad ženama i femicid dostižu epidemijske nivoe. U nekima od najrazvijenijih zemalja seksualna i reproduktivna prava žena i njihova prava na samoodređenje i samoodučivanje se oduzimaju, što predstavlja alarmantan pokazatelj institucionalnog nasilja nad ženama.

Istraživanja i dalje pokazuju da najmanje jedna od tri žene doživi nasilje tokom života, i to najveći broj od strane partnera ili drugog člana porodice. Apsolutna većina ovih slučajeva ostaje neprocesuirana, a nasilnici nekažnjeni. Kako u sopstvenim domovima, tako ni u onlajn prostoru, žene nijesu bezbjedne. Onlajn nasilje pogađa žene neproporcionalno, ne samo da im nanosi psihičku štetu i patnju, već ih i odvraća od digitalnog učešća u političkom, društvenom i kulturnom životu. Nasilje u online prostoru, na podlozi seksizma i mizoginije vođenih patrijatrhalnim društvenim normama, posebno pogađa one žene koje su zbog prirode svog posla vidljivije, poput aktivistkinja, novinarki, javnih ličnosti i političarki. Dok god je nasilje nad ženama i djevojčicama ovako prevalentno i na internetu i u stvarnom životu, prava žena na život bez straha, na bezbjednost, jednakost i pravo da se lično i profesionalno razvijaju biće ugrožena.

Ujedinjene nacije definišu nasilje nad ženama kao svaki čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira ili će vjerovatno rezultirati fizičkom, seksualnom ili mentalnom povredom ili patnjom za žene, uključujući prijetnje takvim radnjama, prisilu ili proizvoljno oduzimanje sloboda, bilo da se dešava u javnom ili privatnom životu. Nasilje negativno utiče na fizičko, mentalno, seksualno i reproduktivno zdravlje ne samo žena, već i na zdravlje njihovih porodica i zajednica kojima one pripadaju. Rodno zasnovano nasilje i diskriminacija ne štete samo ženama, već štete svima. Dok žene ne budu jednake u svim sferama i slobodne da donoseći najbolje odluke za sebe prosperiraju i žive slobodno, ni društvo u kom živimo neće biti slobodno i progresivno. 

Zato se mi u Kliničkom centru Crne Gore zalažemo za rodnu jednakost, poznavanje i poštovanje jednakih prava za sve, podršku ženama na svim nivoima odlučivanja i rukovođenja, borbu protiv stereotipa i diskriminacije, borbu protiv netolerancije, i edukujemo nove generacije žena koje će svojim rukovođenjem unaprijediti rad kako našeg centra, tako i kvalitet zdravlja naših građana.

 

#8mart #stopnasiljunadzenama #nijednavise #digitall

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top