Centar za kardiologiju za tri i po mjeseca uradio 12 hiljada pregleda i različitih intervencija, radićemo i više

 

U Centru za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore od 1. januara do 15. aprila 2022. godine urađeno je blizu 12 hiljada pregleda i različitih intervencija dok je u ovom periodu na bolničko liječenje primljeno preko 1.250 pacijenata.

U nastavku godine, s obzirom na to da je za jun, jul i avgust otvoreno blizu 12 hiljada termina, očekuje se da rezultati budu i još bolji.

1. U okviru Centra za kardiologiju rade Kardiološka ambulanta 1 redovan rad, svakog mjeseca se otvara i Kardiološka ambulanta 2 i Kardiološka ambulanta 3 u kojima se uradi preko 150 pregleda. U ovoj ambulanti za jun, jul i avgust otvoreno je oko dvije hiljade termina. U ovim ambulantama u periodu od 1. januara do 15. aprila urađeno je 7.027 kardioloških pregleda.

2. U Kabinetu za eho srca od početka godine do 15. aprila urađeno je preko dvije hiljade ambulantnih, bolničkih i hitnih ultrazvučnih pregleda. Kabinet za eho srca je za jun, jul i avgust otvorio oko dvije hiljade termina.

3. U Kabinetu za ultrazvuk srca(TEE) od početka godine do 15. marta urađeno je 170 pregleda dok je za jun, jul i avgust otvoreno 110 termina.

4. U kabinetu za holter je u prva tri i po mjeseca ove godine urađeno oko 650 holter EKG-a i holtera pritiska. Za jun, jul i avgust je otvoreno 660 termina.

5. U Kabinetu za ergometrije u prva tri i po mjeseca odrađeno je 480 ergometrija  osam ergospirometrija. Za jun, jul i avgust otvoreno je 507 termina.

6. U Kabinetu za SEHO je od 1. januara do 15. aprila urađeno preko 380 SEHO testova, dok je za jun, jul i avgust otvoreno preko 360 termina.

7. U Kabinetu za pejsmejker je tokom prva tri i po mjeseca urađeno blizu 600 kontrola ovih aparata dok je za jun, jul i avgust otvoreno 650 termina.

U Centru za kardiologiju zaposleno je 28 ljekara, od kojih su tri trenutno na godišnjem odmoru, dva ljekara na užoj spicijalizaciji, tri ljekara na specijalizaciji iz oblasti Interne medicine, 53 medicinskih sestara. U angio sali je zaposleno 11 instrumentara i osam RTG tehničara.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top