Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku obilježio Evropski dan laboratorija

Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore je prihvatio inicijativu Evropske federacije za laboratorijsku medicinu i povodom 5. novembra Evropskog dana laboratorijske medicine, danas organizovao Dan otvorenih vrata. Napominjemo da je ovaj datum Evropska federacija za laboratorijsku medicinu ustanovila prošle godine.

Flajeri za pacijente

Clj aktivnosti je promocija laboratorijske medicine kako kolegama kliničarima, tako pacijentima i opštoj populaciji.

Laboratorijska medicina i laboratorijska dijagnostika, koje se pored CKLD, sprovode u još dva centra KCCG, su esencijalne za većinu kliničkih odluka. Na osnovu specijalističkih vodiča, možemo reći da je za 80% kliničkih odluka, vezanih za dijagnozu, monitoring i prognozu nekog fiziološkog ili patološkog stanja, neophodna laboratorijska dijagnostika. S obzirom da su troškovi laboratorijske medicine u svim, kako razvijenim tako i nerazvijenim svjetskim zdravstvenim sistemima, oko 5-6% od ukupnih, jasno je da je vrijednost laboratorijske dijagnostike u zdravstvenim sistemima ogromna.

Medicinsko osoblje CKLD sa pacijentima na Poliklinici
Savjeti za pacijente

Ovom prilikom željeli smo svojim aktivnostima naglasiti sami početak laboratorijskog procesa, koji započinje mnogo prije laboratorije. Prije svega kolege kliničare napomenuti da je njihov zahtjev ka laboratoriji u stvari pitanje postavljeno laboratorijskim profesionalcima. Što je zahtjev precizniji i odgovor će biti bolji, dok konfuzni i prekomjerni zahtjevi uslovljavaju konfuzne izvještaje koji se teško sklapaju u slagalicu kompletne kliničke slike i svih ostalih nalaza pacijenta.

Razgovor sa medicinskom osobljem CKLD
Prilikom rada sa uzorcima

Takođe za pacijente i zdravstveno osoblje smo pripremili flajere sa kratkim opisom pripreme za laboratorijska određivanja. Dobra priprema jedan od najvažnijih zahtjeva neophodnih za dobijanje što preciznijih, tačnijih i blagovremenih rezultata laboratorijskih ispitivanja.

Iz CKLD KCCG

Uz to ćemo za maturante gimnazije „Slobodan Škerović“ tokom cijele sedmice organizovati posjete CKLD i upoznati ih sa procesima rada samog Centra, neophodnim znanjem i vještinama potrebnim za rad u našoj profesiji i, nadamo se, neke od njih uvjeriti da je laboratorijska medicina i „svakodnevno igranje sa molekulima i ćelijama“ poziv koji mogu zavoljeti i istim se baviti.

Prilikom uzorkovanja u Laboratoriji KCCG
U toku rada u CKLD
Prilikom testiranja uzoraka

Namjera CKLD je da, pored 5. novembra, svake godine u aprilu obilježi i Svjetsku sedmicu laboratorijske medicine, te ćemo i tom prilikom organizovati još zanimljivih i korisnih aktivnosti.

Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore

 

CKLD obilježio Evropskog dana laboratorijske medicine

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top