Centar za nuklearnu medicine u novom prostoru sa novom opremom

Klinički centra Crne Gore bogatiji je za još jedan savremeni aparat. U pitanju je nova gama kakmera koja je instalirana u Centar za nuklearnu medicine Klinike za onkologiju i raditerapiju, ukupne vrijednosti oko 750.000,00€. Ovaj aparat, kao i postojeći, instalitani su u rekonstruisanom prostoru stare zgrade Klinike za onkologiju  i radioterapiju za koju je naša ustanova uložila 110.000,00€. Sa novom opremom od sada Centra za nuklearnu medicine funkcioniše u novom prostoru sa svim potrebnim sadžajima.

Pored nove gama kamere, premještena je i postojeća, pa su sada oba aparata u punoj funkciji za potrebe naših pacijenata. Rekonstrukcija je obavljena uz poštovanje svih zakonskih regulative, nakon čega je dobijena dozvola za rad i prvi pacijenti su dijagnostikovani na novom aparatu 15. maja tekuće godine.

Ovim povodom, danas su Centar za nukelarnu medicine obišli potpresjednik Vlade Crne Gore gdin Milutin Simović, misnistar zdravlja i direkroeka KCCG, dr Kenan Hrapović  i Zorica Kovačević sa saradnicima.

Prisutne je sa dinamikom rada Centra za nuklearnu medicine upoznao njegov načelnik dr Mlađen Obradović kao i značaju posjedovanja ovakve savremene opreme.

“U pitanju je hibridni aparat, što znači da ima gama kameru i pridruženi nisko dozni CT, što omogućava bolju lokalizacijmu anatomskih promjena. Sa novim aparatom  dobili smo mnogo bolje uslove za rad. To je aparat najnovije generacije sa najmanjim zračenjem. U odnosu na raniji rad dobija se u kvalitetu prikaza (bolja lokalizacija promjene), što omogućava veliku korist u svim metodama dijagnostike i kod svih procedura”, kazao je dr Obradović.

“Zahvaljujući ovom aparatu uvešćemo novu metodu, a to je nuklearna kardiologija, i raditi perfuzionu scintigrafiju srca značajnu za kardiologiju i kardiohirurgiju radi planiranja daljeg liječenja. Ovom metodom se procjenjuje stanje vaskularizacije srčanog mišića” pojasnio je dr Obradović.

 

“Nakon instaliranja, za rad na aparatu, obavljena je predviđena obuka medicinskog osoblja u Centru za nuklearnu medicine (na licu mjesta), a zbog uvođenja novih metoda predviđena je dodatna edukacija u nekom od regionalnih centara za nuklearnu medicinu gdje će osoblje steći znanja za praktičan rad. Za dva do tri mjeseca ponoviće se još jedna edukacija za ljekare i tehničare koju će obaviti aplikator iz Poljske” pojasnio je dalje dr Obradović.

Sredstva za ovaj aparta obezbijeđena su iz budžeta koji je za našu ustanovu  opredijelila Vlada Crne Gore za nabavku savremenih medicisnkih aparata u iznosu od 7 miliona eura.

“Gama kamera je aparat najnovije generacije i njenom nabavkom ovaj segment medicine je zaokružen. Ovim dobijaju ne samo građani, nego i zaposleni medicinski radnici, doktori i ostalo medicinsko osoblje. Bitno je i da je sadašnja dijagnostika mnogo više unapređena nego na aparatu koji smo imali do sada”, rekao je minsitar Hrapović.

 

“ Ovo  je značajan dan za Klinički centar Crne Gore. Moram da kažem da smo završili  95 odsto tenderske procedure za nabavku nove opreme za Klinički centar Crne Gore, koja je bila planirana u iznosu od sedam miliona eura. Ono što je veoma značajno jeste da više neće biti liste čekanja na ove i određene procedure. Dobili smo nove savremene kabinete u kojima će raditi zaposleni, i ono što je najvažnije i benefiti za pacijente, jeste da imamo jednu od najsavremenijih gama kamera u okruženju. Veoma je značajno što Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja vodi računa o novoj opremi. Ono što je za mene najznačajnije, jeste da smo transparentno raspisali tendere i odabrali najbolje ponude, što je veoma značajno”, kazala je direktorka Kovačević zahvaljujući Vladi Crne Gore što je ove godine, kako je istakla, opredijelila velika finasijska sedstva za nabavku nove savremene opreme, a na taj način omogućila podizanje kvaliteta rada u Kliničkom centru i pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite svim građanima Crne Gore.

 

Direktor Klinike za onkologiju i radioterapiju prof. dr Vladimir Todorović naglasio je da su maligne bolesti danas globalan problem, te da postoji značajan porast broja pacijenata sa kancerom,  pa i u našoj državi.

 

“Zbog toga moramo da radimo na prevenciji, dijagnostici i terapiji. Nabavka nove opreme za našu Kliniku je veoma značajna, jer možemo preciznije da odredimo koliko je proširena bolest i njen stadium, samim tim se i liječenje mijenja i bude efikasnije. Nije bitno samo da dođemo do prave dijagnoze, nego i vremenski tok čekanja za određene procedure, te da ćemo ovom opremom smanjiti vrijeme čekanje i skrati liste čekanja”, reako je prof. dr Todorović.

 

“Nije ovo samo oprema za onkologiju, iako se nalazi u sklopu Onkologije, nego će se raditi i određene procedure i za kardiologiju, nefrologiju i neke druge klinike. Tako da mislim da je danas pozitivan dan, s obzirom na nabavku nove opreme. Očekujemo uskoro i novi linearni akscelerator, novi apart za spoljašnje zračenje, što je još jedna kapitalna investicija za Klinički centar Crne Gore. Time će se zaokružiti i ojačati Kliniku za onkologiju, a samim tim i KCCG i liječenje bolesnika”, istakao je prof. dr Todorović.

U Centru za nuklearnu medicine, takođe je, u drugoj polovini minule godine, nabavljen i novi ultazvučni aparat sa dvije sonde, ukupne vrijednosti preko 18.000,00€, koji će se koristiti za preglede štitaste i paraštitaste žlijezde i limfnih čvorova, kao i za punkcije štitaste žlijezde.

 

Zahvaljujući nabavci navedenih aparat od sada će pacijenti moći da obavljaju preglede štitaste i paraštitaste žlijezde kod ljekara u Centru za nuklearnu medicinu a ne samo kod endokrinologa. Na ovaj način omogućeno je rasterećenje specijalista endokrinologa.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top