Direktorica KCCG i Odbor direktora: Zajedničkim naporima ka daljem nesmetanom odvijanju procesa rada

Odbor direktora KCCG
Odbor direktora KCCG

Klinički centar Crne Gore (KCCG), poštujući sve zakonske propise, produžio je ugovore o radu na određeno vrijeme svim zaposlenima čiji su dalji angažman predložili rukovodioci organizacionih jedinica i za čijim radom postoji nesporna potreba. Uz to, skrenuta je pažnja nadležnim službama da poštuju zakonski rok od tri dana u kom sve te zakonito sklopljene ugovore treba da dostavljaju Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK)

To je zaključak sastanka generalne direktorice, dr Ljiljane Radulović, sa Odborom direktora na čijem je čelu dr Predrag Bajić.

Podsjećamo, ASK izvršila je kontrolu i nadzor zaključenih ugovora o zapošljavanju u KCCG od dana raspisivanja presjedničkih izbora do 6. marta 2023. godine.

U njihovom nalazu se ne pominje da je KCCG prekršio zakon zbog zapošljavanja, koje je usklađeno sa svim propisima, već zbog “probijanja” roka od tri dana u kom su nadležne službe o tome trebale da obavijeste ASK. Dakle, iako su direktorica i zaposleni blagovremeno i shodno zakonskim propisima potpisivali produženje, ugovori su dostavljani ASK-u sa zakašnjenjem, zbog čega su se lica koja su od ranije angažovana u KCCG u izvještajima ASK-a pojavljivala kao novozaposlena što ne odgovara činjenicama i stvarnom stanju stvari.

Npr. aneks, odnosno produženje ugovora koji je zaključen 24. februara i kog su direktorica KCCG i zaposleni potpisali pravovremeno i poštujući sve relevantne propise, dostavljani su ASK-u 29. februara, iako je zakonski rok bio tri dana.

“Treba imati u vidu da su u pitanju zaposleni koji su već proveli određeno vrijeme na radu u KCCG, te da su isti dobili saglasnosti i preporuke za produženje radnog odnosa od direktora organizacionih jedinica i neposrednih rukovodilaca, po osnovu čega su ugovori i produžavani”, navodi se u zajedničkom saopštenju uprave i Odbora direktora.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top