Dr Irena Marić nakon radnog boravka u londonskoj bolnici: “Timski rad je neophodan za uspješan i kvalitetan ishod”

Uspješna čertvorogodišnja saradnja Instituta za bolesti djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) sa Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) iz Londona (Velika Britanija), rezultirala je, kao što je poznato našoj javnosti, izvođenjem prvi put u Crnoj Gori najsloženijih operacija iz oblasti dječije urologije. Upravo zahvaljujući uspješnoj saradnji, prije svega spec. dječije hirurgije i supspec. dječije urologije dr Irene Marić, načelnice Odjeljenja dječije urologije IBD-a sa eminentnim stručnjacima iz Londona, uvaženim prof. dr Imran Mushtaq i prof. dr Abraham Cherian ranije su sprovedene uspješne urološke operacije svjetskog nivoa kod djece čime su se stekli uslovi da se komplikovani hirurški zahvati iz oblasti dječije urologije od sada mogu obezbijediti i u IBD-u, odnosno našoj državi.

Ispred Great Ormond Street Hospital for Children iz Londona

Obzirom da naša saradnja sa profesorima iz GOSH traje od 2018. godine, a u želji da se naše osoblje dalje edukuje, sklopljen je dogovor sa uvaženim profesorom Mushtaqom o mogućnosti slanja naših ljekara specijalista: hirurga, urologa i anesteziologa kao i specijalizanata, medicinskih sestara, instrumentara i anestetičara u ovu bolnicu, na kraće edukacije u trajanju od jedne do tri nedjelje. Plan je edukacija ljekara, ali i medicinskih sestara za odjeljenske poslove i praćenje hirurških i uroloških pacijenata, edukacija instrumentara za rad u operacionoj sali, kao i obuka dvije medicinske sestre za potrebe urodinamskog ispitivanja pacijenata.

Edukacija ljekara i medicinskih sestara

Nadamo se da će se vremenom ova saradnja proširiti i na ostale pedijatrijske specijalnosti. Cilj je kontinuirana edukacija i osposobljavanje mladih sposobnih stručnjaka, koji će podijeliti iskustva i znanja sa kolegama iz drugih centara, koji su organizovaniji i otvoreniji za stalna usavršavanja. Timski rad je neophodan za uspješan i kvalitetan ishod. Smatramo da ovaj projekat ima veliki medicinski, edukativni, ali i finansijski benefit za naš zdravstveni sistem.

Cijeli tim je imao tačno planirane aktivnosti, svako iz svoje oblasti

Prvi boravak našeg tima u GOSH-u: dr Arifa Bajmaka, dr Irena Marić, dr Marija Lubarda, zatim medicinske sestre Dragana Kovačević i Miljana Todorović, instrumentari Mirjana Jovanović i Danilo Milić, kao i anestetičarka Milena Radulović, bio više nego uspješan. Cijeli tim je imao tačno planirane aktivnosti, svako iz svoje oblasti. Boravak je omogućio da upoznaju prvenstveno jedan novi vid organizacije službe, kako hirurgije tako i anestezije, u smislu timskog rada, kao npr. zajednički jutarnji brifinzi u sali prije dolaska pacijenta kao i nakon završetka intetvencije, akcenat na zajedničkoj informisanosti i analizi dijagnoze, adekvatne pripreme pacijenta, tehnike rada itd. – a sve u cilju boljeg kvaliteta rada i bezbjednosti pacijenta. Koristan je, kaže naš tim, bio kako boravak u Sali, tako i na odjeljenju, gdje su aktivno učestvovali u njihovim jutarnjim sastancima kao i obilasku pacijenata. U sklopu boravka bio je organizovan i seminar, namijenjen prije svega mladim ljekarima i srednjem medicinskom kadru o osnovnim principima njege i uvoda u osnovne hirurške procedure. Značajan je bio boravak naših sestara u odjelu za urodinamsko ispitivanje kao i anesteziološkog tima u jedinici intenzivnog liječenja.

Razmjena znanja i iskustava
Sa edukacija

“Upoznavanje sa kolegama, ostvarivanje dalje saradnje, razmjena znanja i iskustava je od nemjerljivog doprinosa za jačanje nas kao tima”, zaključila je ovim povodom dr Marić i istakla da je “Timski rad neophodan za uspješan i kvalitetan ishod”.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top