Edukacija crnogorskih ljekara u 2018. u Salzburgu, Austrija

Medicinski program Američko-Austrijske fondacije(AAF), koji se realizuje od 1993. godine i u koji su uključeni ljekari iz preko 120 zemalja, osmišljen je sa ciljem da se ljekarima pruži vrhunska edukacija i doprinese smanjenju odliva kadrova, pa je izuzetno važno biti dio jedne ovakve globalne aktivnosti.

Dr sc. med. Elvir Zvrko, ljekar Kliničkog centra Crne Gore i saradnik Centra za nauku naše ustanove, na nedavno održanom sastanku koordinatora medicinskog programa AAF u Salzburgu, dogovorio je edukaciju crnogorskih ljekara u Austriji tokom 2018. godine. Svi troškovi edukacije biće pokriveni od strane AAF-a što ujedno predstavlja donaciju crnogorskom zdravstvenom sistemu u vrijednosti od 50.000€.

Edukacija će se obavljati kroz različite aktivnosti. Iz Crne Gore će na medicinskim seminarima, koji će se održavati u Salzburgu u trajanju od 7 dana, iz različitih specijalnosti učestvovati oko 25 ljekara. Predavači su najistaknutiji profesori iz prestižnih ustanova iz SAD.

Programom je, takođe, omogućena edukacija ljekara u nekoj od klinika u Austriji u trajanju od mjesec dana. Na ovaj način mladi ljekari imaće mogućnost da stiču nova znanja i vještine u renomiranim austrijskim klinikama, kao i da se upoznaju sa novom medicinskom opremom i procedurama.

Ne manje značajna je i mogućnost pružena našim ljekarima za boravak u Austriji u oblasti naučno-istraživačkog rada u trajanju od 3 mjeseca u cilju sprovođenja istraživanja, upoznavanja sa novim metodama i tehnikama u naučno-istraživačkom radu u medicini, uspostavljanja kontakata sa drugim ustanovama u cilju apliciranja za krupne međunarodne projekte i sl.

Takođe, AAF će pružati podršku u sprovođenju edukativnih programa u Crnoj Gori a kroz obezbjeđivanje troškova za dolazak predavača iz SAD, Austrije ili neke druge zemlje čime se omogućava prenošenje znanja i iskustva i praćenje savremenih tokova u medicini.

Nesumnjivo je da je učešće naših ljekara u ovom programu od velike koristi i da će doprinijeti dodatnoj edukaciji crnogorskih ljekara i sveukupnom poboljšanju kvaliteta zdravtstvenog sistema.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top