Građanima regiona da bude dostupna najsavremenija metoda liječenja kancera

Najsavremenija metoda liječenja različitih vrsta kancera, koja građanima regiona može biti dostupna Hadronskom kancer terapijom sa istraživanjima u Biomedicini, kroz projekat Međunarodni institut na prostoru za održive tehnologije, treba da bude prioritet zemalja regiona, jedan je od zaključaka drugog dana Sastanka radiologa i onkologa Jugoistočne Evrope, koji je organizovao Klinički centar, u saradnji sa Ministarstvom nauke.

Tema sastanka je formiranje mreže radiologa i onkologa regiona, a što predstavlja i jednu od faza u daljem razvoju projekta Međunarodnog instituta. To znači da će jednog pacijenta istovremeno gledati onkolozi iz različitih djelova Evrope.

Onkolozi i radiolozi regiona su razmijenili iskustva, kliničku praksu i ljekarske protokole u zemljama regiona, koje koriste u borbi protiv jedne od najopakijih bolesti današnjice, a sa kojom se moramo uhvatiti u koštac, jer je u regionu evidentan porast mortaliteta od malignih bolesti, što je potvrdio u svom uvodnom izlaganju, direktor Klinike za onkologiju Crne Gore, prof.dr Vladimir Todorović.

Pre­ma po­da­ci­ma Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je, obo­li­je­va­nje od ma­lig­nih bo­le­sti u svi­je­tu sa 12,7 mi­li­o­na u 2008. go­di­ni po­ra­slo je na 14,1 mi­li­o­na lju­di u 2012. go­di­ni. Kod muškaraca u Crnoj Gori najčešće su maligne bolesti pluća, debelog crijeva i prostate, a kod žena dojke, debelog crijeva, te grlića materice i jajnika. Zato je jedan od prioriteta zdravstvene politike smanjenje kancerskog mortaliteta, što se postiže intenzivnom saradnjom upravo nauke i medicine.

Realizacija elektronskog registra kancera, edukacija ljudi, investiranje u dijagnostiku i hirurgiju, kao i klinička istraživanja, predstavljaju način da se ovaj most između nauke i klinike konačno uspostavi, saglasni su učesnici. Upravo to i pruža projekat osnivanja Međunarodnog naučnog instituta, budući da je jedinstven u svijetu jer predviđa da se 50 odsto vremena odvoji za istraživanja, a na kojima će raditi preko 1.000 istraživača. Razlika između hadronske terapije i konvencijalne zračne terapije je u mnogo većoj preciznosti prilikom tretiranja ćelija kancera, mali procenat neželjenih efekata, odnosno toksičnih efekata na duge staze, i jedina je metoda koja omogućava da se liječe djeca i trudnice.

Ministarstvo nauke je već pripremilo nekoliko projektnih prijava prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, koja je, podsjetimo, obećala prvih pola miliona eura za obuke kadra, EU program COST u iznosu od 300.000 eura, te regionalni IPA program za realizaciju gore pomenutog elektronskog registra za kancer u iznosu od dva miliona eura.

Na konferenciji su učestvovali i izlagali: prof. dr Vladimir Todorović, direktor Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore, prof. Mimoza Ristova, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet “Sveti Kiril i Metodij”, Skoplje, prim. dr. sci. med. Zorica Tomašević, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd, dr Salmin Salkovic, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinički centar Crne Gore, dr Mladen Mitev, Institut za nuklearna istraživanja i nuklearnu energiju, Akademija nauke Bugarske, Sofija, dr Lediu Bregu, bolnica Hygeia Tirana, Albanija, dr Slavica Marić, Affidea, Banja Luka, dr sci. med. Aleksandar Čelebić, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Klinički centar Crne Gore, prof. dr Vlada Kovčin, Onkomed, Beograd, Srbija, dr Nikola Vasev , direktor Univerzitetske klinike za radioterapiju, Skoplje, Makedonija, dr Dušanka Tešanović, Institut za onkologiju.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top