Inspekcija za javne nabavke potvrdila da smo ulje nabavljali po propisima, nemaju primjedbi niti smo ga plaćali duplo skuplje od maloprodajne cijene

Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek za javne nabavke, potvrdila je da je prošlogodišnji tender Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) za prehrambene proizvode sproveden u skladu sa svim propisima o javnim nabavkama.

Inspekcija je, nakon nadzora koji je izvršen na našu inicijativu, u zapisniku navela da nema primjedbi na ovaj tender, kao i to da je utvrđeno da dobavljači KCCG fakturišu ugovorene cijene, u skladu sa zaključenim ugovorima i izabranim ponudama.

Inače, u prošlogodišnjem tenderu za nabavku prehrambenih proizvoda, ponudu je dostavilo šest ponuđača. Za partiju u kojoj je, između ostalog, bilo i ulje, ponude su dostavila dva ponuđača, od kojih je samo jedan dostavio ispravnu ponudu, što je konstatovala i inspekcija. Drugi ponuđač se nije žalio na odluku kojom je njegova ponuda odbijena kao neispravna. Napominjemo da je u ponudi dobavljača čija je ponuda odbijena kao neispravna cijena ulja iznosila 2,35 eura bez PDV-a. S obzirom na to da su ugovori zaključeni u ovom postupku javno dostupni u CEJN, zainteresovana javnost ima mogućnost da se informiše o svim ugovorenim cijenama. Ovom prilikom skrećemo pažnju da je veliki broj proizvoda, koji čine najznačajniji dio specifikacije i potreba kuhinje, ugovoren po cijeni koja je značajno niža od cijene po kojoj su se ti proizvodi mogli nabaviti u maloprodaji u proteklih osam mjeseci. Među tim proizvodima su voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi, meso…

 

Dakle, KCCG je u julu 2022. godine imao mogućnost da vrši nabavku ulja po tenderskoj cijeni od 2.85 eura bez PDV-a od jedinog ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao ispravna, ili da ga uopšte ne nabavlja, što bi izazvalo zastoj u radu kuhinje.

Prema zvaničnim informacijama Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, u julu 2022. godine, maloprodajna cijena ulja iznosila je 2.46 eura. Dakle, nije tačno ni da je KCCG, kako se navodi u dijelu javnosti, plaćao ulje duplo skuplje od tržišne cijene. Treba napomenuti i da tenderska i maloprodajna cijena skoro nikada nijesu iste, već da postoje odstupanja upravo iz razloga što u trenutku sačinjavanja ponude ponuđač mora da projektuje kretanje cijena u narednom periodu od godinu dana. To znači da, ukoliko da nisku cijenu, istu ne može da povećava do isteka roka važenja ugovora i u slučaju da se desi da u međuvremenu određeni proizvod nabavlja po cijeni koja je viša od ugovorene.

Takođe treba napomenuti da cijene ulja koje su sada u malaoprodajama ne mogu da se uzmu kao realne cijene imajući u vidu činjenicu da je u toku akcija „Stop inflaciji” i da su trgovine izabrale određene proizvode koje će prodavati po nižoj cijeni. Da je KCCG raskinuo ugovor u trenutku kada je cijena ulja snižena u maloprodajama, u skladu sa važećim propisima, morao bi dobavljaču da nadoknadi štetu što ne bi bilo ekonomično, a sa druge strane bi izazvalo zastoj u snabdijevanju proizvodima koji su od velikog značaja za svakodnevni rad kuhinje, jer u toj partiji nije samo ulje, već ukupno 59 proizvoda. Opšte je poznata činjenica da postupci javnih nabavki traju dugo zbog propisanih rokova, tako da bi svaki prekid u snabdijevanju prehrambenim proizvodima imao štetne posljedice za pacijente i KCCG.

Za kraj, pozivamo kompletnu javnost da istraži nabavnu cijenu ulja svih naručilaca na tenderima u 2022. godini. Jednostavnim uvidom u CEJN, uvjerićete se da KCCG nije izolovan slučaj, već da su mnogi naručioci nabavljali ulje po cijeni koja je približna cijeni koju KCCG plaća za ovaj proizvod.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top