Institut za bolesti djece uspješno završava kalendarsku godinu

Institut za bolesi djece (IBD)  Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) je jedina bolnica u našoj državi koja je naimjenjena za liječenje djece. Budući da su naši najmlađi pacijenti izuzetno važni jer su u fazi rasta i razvoja te stoga zahtijevaju posebnu pažnju i zdravstvenu njegu, oni imaju specifične potrebe kada je u pitanju njihova zdravstvena zaštita i liječenje. Zato je od izuzetne važnosti da, pored stručnog kadra, imaju na raspolaganju prilagođene sve resurse. 

Sa ponosom možemo reći da je menadžment IBD-a sa posebnom empatijom i posvećenošću, pored visokoprofeionalne zdravstvene zaštite našim najmlađim pacijentima, stvarao okruženje koje je  prilagođeno djeci koje pozitivno utiče na njihovo iskustvo tokom liječenja. To uključuje prijatno okruženje, pristup igri, edukativnim sadržajima, te podrška koja će im pomoći da se osjećaju sigurno i udobno tokom boravka u bolnici.

Ipak za njihovo uspješno izlječenje najvažniju ulogu, prije svega, ima stručni kadar, zatim oprema i konačno procedure koje su im dostupne. Zato je idealna prilika da još jednom podsjetimo na rezultate rada koje je u godini na izmaku ostvarila ova organizaciona jedinica naše ustanove.

Podsjećamo da smo početkom ove godine instalirali lift u Poliklinici IBD-a, i na taj način realizovali plemenitu ideju koja je stara dvadesteak godina i koja je trebalo mnogo ranije da se realizuje. Na ovaj način smo našim mališanima i njihovim roditeljima obezbijedili lakši pristup njihovim ljekarima.

No ipak nastavak ulaganja u najnoviju opremu i implementaciju najboljih praksi te uvođenja novih procedura ključno je za osiguravanje visokokvalitetne zdravstvene zaštite za najmlađe pacijente.

Tako je tokom ove godine za IBD nabavljen aparat za urodinamiku, aparat za citocentrifugu sa dodatkom za automatsko razmazivanje i farbanje pločica sa uzorkom koštane srži, periferne krvi i likvora, zatim Automated Auditory Brainstem Response (AABR), beskontaktni aparat Auto-refraktometar, radna stanica za MR aparat i kalem za rame, špric pumpu za CT aparat i konačno najsavremeniji hirurški mikroskop koji je namijenjen za oblast otohirurgije i laringomikroskopije. Za navedenu opremu IBD-a ove godine je uloženo preko 300.000 €.

Sve navedeno obezbijedilo je uvođenje novih procedura pa sada naši mališani neće morati da odlaze van Crne Gore već će prvi put urodinamiku moći da urade u svom gradu, odnosno, svojoj državi. Pored urodinamike uvedeni su i urofluo  EMG sfinktera, hemodijaliza kod akutne bubrežne insuficijencije na Prizma aparatu i fleksibilna bronhoskopija. Novi hirurški mikroskop koji je nedavno instaliran i odmah stavljen u upotrebu, omogućava da se procedure iz oblasti otohirurgije izvode bezbjednije jer se vidljivost na mikroskopu podržava sa spoljnim ekranom.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top