Klinički centar i Dom zdravlja Podgorica zajedničkim snagama će unaprijediti tretman dijabetičara

Povodom 14. novembra, Svjetskog dana posvećenog borbi protiv dijabetesa, delegacija Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) koju su činilli: dr Đorđije Krnjević – direktor Interne klinike, dr Valentina Kalinić – predsjednica Saveza dijabetoloških društava Crne Gore, Sanja Minić – glavna sestra Interne klinike i Biljana Kraljević – glavna sestra Odjeljenja endokrinologije Instituta za bolesti djece je posjetila JZU Dom zdravlja Podgorica. Tom prilikom je upriličen sastanak sa pomoćnicom direktora za medicinsks pitanja Doma zdravlja Podgorica Dr Anom Ičević, glavnom sestrom Kristinom Tomović i medicinskim sestrama angažovanim u Savjetovalištu za dijabetes.

Sa sastanka održanog u Domu zdravlja Podgorica

Na sastanku je razgovarano o radu Savjetovališta za dijabetes, problemima sa kojim se Savjetovalište suočava, ponovnom angažovanju ljekara iz KCCG za rad u Savjetovalištu kao i planovima vezanim za dalji razvoj i unaprjeđenje aktivnosti Savjetovališta. U eri porasta broja dijagnostikovanih dijabetičara istaknut je značaj postojanja i funkcionisanja Savjetovališta kao institucije koja bi se bavila kako prevencijom tako i liječenjem i praćenjem pacijenata koji boluju od dijabetesa.

Dr Đorđije Krnjević, direktor Interne klinike KCCG, dr Valentina Kalinić, Sanja Minić glavna sestra Interne klinike KCCG i Biljana Kraljević medicinska sestra iz IBD
Predstavnici Doma zdravlja Podgorica
Nakon sastanka u savjetovalištu za dijabetes Dom zdravlja Podgorica

Za tu namjenu predviđeno je prostorno proširenje kapaciteta Savjetovališta gdje će se obezbijediti adekvatniji uslovi za boravak ljekara i pacijenata. Apostrofiran je multidisciplinarni pristup pacijentu koji će podrazumijevati saradnju endokrinologa, specijaliste higijene ishrane, medicinske sestre i psihologa.

Ljekari i medicinske sestre KCCG sa kolegama iz Doma zdravlja Podgorica

KCCG se raduje revitalizaciji rada Savjetovališta i daće svoj puni doprinos da saradnja sa Domom zdravlja i dalje bude na visokom nivou, kako kolegijalnom tako i profesionalnom a sve u namjeri da tretman dijabetoloških pacijenata bude adekvatan i sprovođen na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se kolektivu JZU Dom zdravlja Podgorica na srdačnoj i toploj dobrodošlici. #worlddiabetesday

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top