Klinički centar posebnu pažnju posvećuje pravima osoba sa invaliditetom

Stomatološka poliklinika KCCG

Klinički centar Crne Gore (KCCG) se profesionalno i odgovorno odnosi, ne samo prema liječenju crnogorskih osiguranika, već sa posebnom pažnjom i posvećenošću brine I o pravima osoba sa invaliditetom. 

Podsjećamo da je KCCG nedavno podržao inicijativu Fondacije “Ognjen Rakočević” da se djeci sa autizmom, odnosno, osobama sa smetnjama u razvoju pomoću kartica obezbijedi prednost prilikom dolaska na pregled u našu ustanovu. U tom cilju, KCCG je i finansijski podržao izradu kartica za ovu namjenu koje osobama sa smetnjama u razvoju prilikom dolaska u ambulantu KCCG omogućava prvenstvo na pregled. Kartice su im već na raspolaganju a zdravstveni radnici su upoznati i dužni da im obezbijede pregled bez čekanja.

Stomatološka poliklinika KCCG

Imajući u vidu da se radi o vulnerabilnoj kategoriji građana, koji između ostalih zdravstvenih problema mogu imati i smetnje u kretanju, naša ustanova je sa posebnim pijetetom se odnosila na ovu kategoriju pacijenata i obezbijedila dostupnost naših objetaka.

U tom smislu, obezbijeđene su prilazne rampe u Urgentnom centru, Poliklinici KCCG i Stomatološkoj poliklinici, dok je Institut za onkologiju, kao najnoviji objekat naše ustanove (otvoren 2010.), izgrađen po najsavremenijim standardima i u svim segmentima prilagođen potrebama onkoloških pacijenata, što podrazumijeva i osobe koje imaju probleme sa kretanjem.

Stomatološka poliklinika KCCG

S obzirom da je Urgentni centar namijenjen za zbrinjavanje urgentnih i hitnih pacijenata, samim tim je pristup njegovim prostorijama prilagođen ovoj namjeni. Naime, kao što je poznato javnosti, za najteže pacijentie, bez obzira da li se dovoze kolima Hitne medicinske pomoći ili civilnim vozilima, obezbijeđen je prilaz u tzv. “tunelu” gdje osoblje preuzima teške ili životno ugrožene pacijente.

Ambulantnim, kao i pacijentima koji nakon bolničkog liječenja budu otpušteni kući, pristup je obezbijeđen preko Poliklinike a za te namjene je i preuređen ulaz, odnosno obezbijeđena je prilazna rampa. Na Stomatološkoj poliklinici smo, takođe, obezbijedili prilazu rampu kao i ambulantu na prizemlju za zbrinjavnaje pacijenata sa invaliditetom.

Urgentni centar KCCG

Pristup je obezbijeđen i za potrebe pacijenata koji dolaze na fizikalnu terapiju u Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju.

Moramo, takođe naglasiti da je KCCG, u skladu sa zakonskim propisima obezbijedio i parking za potrebe pacijenata sa invaliditetom dok su direktorica KCCG, dr Ljljana Radulović, medicinski direktor dr sci. med. Zoran Terzić i pomoćnica direktora KCCG za kontrolu pružanja zdravstvenih usluga dr Žanka Cerović, mr sc. med., svoja VIP parking mjesta ispred glavne zgrade ustupili za potrebe osoba sa invaliditetom.

Važno je napomenuti i to da je centralni ulaz u KCCG službeni. 

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top