Klinika za ginekologiju i akušerstvo dobila ginekološki sto sa elektromotorom

Sekretarijat za socijalno staranje – Glavni grad Podgorica opredijelio je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva za nabavku specijalnog ginekološkog stola sa elektromotorom, namijenjeno prvenstveno ženama sa invaliditetom. Stolica je instalirana u novoformiranoj savremeno opremljenoj Dnevnoj bolnici Klinike za ginekologiju i akušerstvo u kojoj se, kako je kazao dr Srđan Medan, direktor Klinike, dnevno uradi u opštoj anesteziji od pet do šest intervencija u prijatnom i udobnom ambijentu uz poštovanje privatnosti.

Donirani sto Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCCG

Ovu vrijednu donaciju, direktorici Kliničkog centra Crne Gore, dr Ljiljani Radulović, uručila je v.d. sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada – Podgorica, dr Ida Kolinović, u cilju obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Kampanja obuhvata Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, kao i Međunarodni dan ljudskih prava. Donacija je obezbijeđena u saradnji, odnosno, posredstvom NVO Zinak iz Podgorice.

Dr Ljiljana Radulović, direktorica KCCG
VD sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, dr Ida Kolinović i Ivana Vučinić, šefica Kancelarije za rodnu ravnopravnost

Dr Kolinović je ovom prilikom kazala da će Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada nastaviti svoju misiju i uraditi sve, u okviru nadležnosti, da konstantno pomaže ranjive grupe stanovništva u lokalnoj zajednici i olakša im svakodnevne aktivnosti i obaveze, odnosno jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Dr Zoran Terzić, medicinski direktor KCCG
Dr Srđan Medan, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCCG

Dr Radulović je kazala da je prioritet svih prioriteta ovog menadžmenta KCCG pružanje visokokvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite pacijentima koji se postiže kontinuiranim ulaganjem u kadar i opremu. Imajući u vidu da je medicina najskuplja privredna grana, za ostvarenje naših ciljeva i vizije veliku ulogu imaju dobročinitelji koji svojim donacijama i u mnogo bogatijim društvima nego što je naše, značajno doprinose za realizaciju razvojnih projekata naše ustanove.

Uručenje zahvalnice Glavnom gradu
Dr Medan, dr Kolinović, dr Radulović i dr Terzić

Istakla je da saradnja između KCCG i Glavnog grada ima ključnu ulogu za pružanje visokokvalitetne zdravstvene zaštite građanima. Dobra saradnja KCCG sa lokalnom upravom ima pozitivan uticaj na pružanje zdravstvene zaštite i poboljšanje kvaliteta života u našoj zajednici. Ovo partnerstvo omogućava nam da bolje odgovorimo na potrebe svih pacijenata. Nije manje važna ni saradnja sa NVO sektorom. Pored budžetskih sredstava, za unaprjeđenje zdravstvene zaštite, značajno doprinosi uspostavljanje saradnje s drugim institucijama, zajednicom, NVO-ima i drugim sektorima. Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu, opremu i obuku osoblja pomaže zaposlenima da ima potrebne resurse i podršku kako bi pružili najbolju moguću njegu pacijentima. Zato su donacije u svim društvima od izuzetne važnosti u poboljšanju uslova rada i pružanja zdravstvene njege.

Nikoleta Strugar Bošković, NVO Zinak iz Podgorice
Dr Srđan Medan, Nikoleta Strugar Bošković, dr Ljiljana Radulović i dr Zoran Terzić

Na svečanoj primopredaji donacije, pored direktorice dr Radulović, prisustvovali su dr Medan i dr Kolinović, doc. dr Zoran Terzić, medicinski direktor KCCG, Ivana Vučinić, šefica kancelarije za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada Podgovrica i izvršna direktorica NVO “Zinak” Nikoleta Strugar Bošković.

Saglasili su se da ima puno prostora za dalju saradnju i da možemo proširiti zajedničke aktinosti na polju prevencije bolesti i promocije zdravih stilova života od koje će naša zajednica imati benefite.

Dr Radulović i dr Medan su uručili zahvalnice Glavnom gradu Podgorica i NVO “Zinak” nakon čega su obišli Dnevnu bolnicu u kojoj je instalirana donirana ginekološka stolica.

Prilikom uručenja zahvalnica

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top